Bent u al klaar om uit te treden voor de ziektewet (ZW flex) en WGA?

Home / Nieuws / Algemeen / Bent u al klaar om uit te treden voor de ziektewet (ZW flex) en WGA?

Bent u al klaar om uit te treden voor de ziektewet (ZW flex) en WGA?

UWV, privaat of eigen risico? Sinds kort kunt u kiezen of u als werkgever deels, geheel of helemaal uit het publieke bestel wilt treden, of u bij het UWV verzekerd wilt blijven of over te stappen naar een private verzekeraar. Vaak een zeer lastige keuze, omdat elke keuze grote financiële gevolgen met zich meebrengt.

De Compact Groep maakt voor u inzichtelijk op welke wijze u deze kostenbesparing kan realiseren. Verder wordt duidelijk of het uitreden voor de ziektewet of verzekeren toch nodig is.

Laat geen geld liggen en onderzoek uw mogelijkheden of uitreden zinvol is of juist niet.