Ziekteverzuim aanpakken

Home / Compact Verzuim / Ziekteverzuim aanpakken

Ziekteverzuim aanpakken middels goede preventieve maatregelen is onontbeerlijk. Voordat maatregelen worden geformuleerd zal er een gedegen verzuimscan binnen het bedrijf moeten plaatsvinden.

Ziekteverzuim aanpakken

Voordat het ziekteverzuim wordt aangepakt zal er eerst een verzuimscan gerealiseerd worden. In deze scan wordt gekeken naar de organisatie zelf, organisatie en verzuim en de medewerker.

De organisatie zelf

In eerste instantie worden de missie en de visie, de organisatiestructuur, arbeidsinhoud en de arbeidsomstandigheden onder de loep genomen. Vervolgens worden de arbeidsvoorwaarden en de regels en opvattingen geanalyseerd.

Organisatie en verzuim

Na het analyseren van de organisatie zelf wordt het RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie), het HR-beleid, de leiderschapsstijlen en de werkbeleving van de werknemers geanalyseerd.

De medewerker

In de laatste stap van het ziekteverzuim aanpakken wordt de motivatie gemeten, en de betrokkenheid, bevlogenheid en gezondheid van de medewerker onderzocht. Daarnaast worden de faciliteiten ter voorkoming van verzuim besproken.

Neem contact met ons op voor meer informatie over ziekteverzuim aanpakken.