Outplacement en Re-integratie Drenthe

Home / Compact Werkt / Outplacement en Re-integratie Drenthe

Als er sprake is van een dienstverband hebben zowel werkgever als werknemer verplichtingen als een werknemer langdurig uit de roulatie is wegens ziekte. Werknemer en werkgever zijn beide verantwoordelijk voor een snelle terugkeer naar werk en moeten in een re-integratiedossier nauwkeurig bijhouden wat hun inspanningen zijn. Wordt niet voldaan aan deze inspanning dan volgt er mogelijk een loonsanctie. Indien er geen ziekte is maar er is geen toekomst meer binnen het bedrijf dan wordt overgegaan op een assessment of outplacement.

Outplacement en Re-integratie Drenthe – Eerste spoor

Het is van belang dat de werknemer zo snel als mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie (re-integratie 1e spoor).

Outplacement en Re-integratie Drenthe – Tweede spoor

Is een werknemer langdurig niet in staat om zijn eigen werk wegens ziekte uit te voeren en is terugkeer bij zijn eigen werkgever niet meer mogelijk, dan is passend werk bij een andere werkgever een optie. Dit heet re-integratie 2de spoor. De arbeidsdeskundige kan u hierin bijstaan. Hij is ter zake kundig in het adviseren en voorkomen van sancties dan wel een WGA instroom.

Heeft u geen beperkingen en is uw functie komen te vervallen of dreigt deze te vervallen dan kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het tot stand en tot uitvoer brengen van een outplacement traject.

Door onze aanpak krijgt uw medewerker nieuw werkperspectief. Wij weten welke wegen hiervoor bewandeld moeten worden.

Bij Outplacement en Re-integratie Drenthe kunt u rekenen op:

 • Een eerste kennismaking.
 • Eén vast aanspreekpunt.
 • Aandacht voor wettelijke kaders en werkgeversverplichtingen (Wet Verbetering Poortwachter).
 • Maatwerk waarbij de doelstelling van het traject centraal staat.
 • Individuele begeleiding, persoonlijke aanpak en actieve bemiddeling/ coaching, jobhunting naar een passende baan.
 • Vooraf helderheid over de te verwachten doorlooptijd van het traject en de te  verwachten inspanningen door het opstellen van een concreet plan van aanpak.
 • Regelmatige voortgangsrapportages.
 • Een dienstverlener die u begrijpt en uw taal spreekt.
 • Een traject gericht op langdurige en blijvende uitplaatsing.
 • Ruime ervaring en goede resultaten.
 • Divers en uitgebreid netwerk.
 • Locaties in diverse regio’s.

Meer informatie over Outplacement en Re-integratie Drenthe

Wilt u kennis met ons maken of meer weten over onze trajecten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Voor meer informatie over re-integratie 1e en 2e spoor, outplacement en andere diensten kunt u de overige pagina’s op de website raadplegen.