Kosten outplacementtraject inschatten

Home / Kosten outplacementtraject inschatten

Bent u benieuw naar de kosten van een outplacement traject? De kosten outplacementtraject inschatten is mogelijk indien de details van het outplacementtraject bekend zijn.

Kosten outplacementtraject zijn o.a. afhankelijk van:

  • Reden van de inzet van een outplacementtraject
  • Doel van het outplacementtraject
  • Duur van het outplacementtraject

Kosten outplacementtraject – Redenen inzet van outplacementtraject

De reden van het inzetten van outplacement heeft gevolgen voor de kosten outplacementtraject. De twee redenen om outplacementtrajecten in te zetten zijn:

  • Bij ontbinding van individuele arbeidsovereenkomst
  • Bij reorganisatie en/of collectief ontslag

Bij ontbinding van een individuele arbeidsovereenkomst zal het budget voor een outplacementtraject onderhandelbaar zijn. Bij reorganisatie en/of collectief ontslag ligt dit veelal vast door afspraken met bijvoorbeeld de ondernemingsraad of vakbond.

In beide gevallen zal Compact de kosten van een outplacementtraject afstemmen op het beschikbare budget.

Doel van outplacementtraject

Het doel van het traject speelt eveneens een rol in de outplacement  kosten. De twee voornaamste doelen van een outplacement traject zijn:

  • De werknemer inzicht geven in zijn arbeidsmarktkansen
  • Het zo snel mogelijk vinden van een andere baan voor de werknemer

Afhankelijk van de wensen van de werknemer en werkgever zal Compact binnen het outplacementtraject het accent daar leggen waar de behoefte c.q. vraag ligt. De kosten van het outplacementtraject worden hierop afgestemd.

Duur van het outplacementtraject

De trajectduur is eveneens bepalend voor de kosten outplacementtraject.