Outplacement kosten

Home / Outplacement kosten

Wilt u graag meer inzicht in de outplacement kosten? Omdat outplacement maatwerk is, zowel op het niveau van de dienstverlening als op kostenniveau, is een vast overzicht van de outplacement kosten niet te geven. Uiteraard kan Compact wel voor elke situatie een passende offerte bieden.

Outplacement kosten

De outplacement kosten zijn afhankelijk van een drietal zaken:

  • Reden outplacement
  • Duur outplacement traject
  • Doel outplacement

Redenen voor het inzetten van outplacement

Outplacement kosten zijn afhankelijk van de reden van de outplacement. Bij ontbinding van een individuele arbeidsovereenkomst als onderhandelingsmiddel zal het budget voor outplacement onderhandelbaar zijn. Bij reorganisatie en/of collectief ontslag ligt dit veelal vast door afspraken met bijvoorbeeld de ondernemingsraad of vakbond.

Duur van outplacement

De duur van het outplacement traject is evenzeer bepalend voor de outplacement  kosten.

Doel van outplacement

Ook het doel van het outplacement traject kan invloed uitoefenen op de outplacement kosten. Voor een persoonlijke analyse (kwaliteitenonderzoek) kan afhankelijk van het besteedbare budget een competentietest worden aangeboden worden dan wel een complete assessment door een psycholoog.

Is het outplacementtraject gericht op het arbeidspotentiaal van de medewerker, dan zal  een loopbaancoach worden ingezet voor de verdere outplacement begeleiding of outplacement coaching. In het geval van werk naar werk zal deze taak eerder worden vervuld door een jobhunter en arbeidsspecialist.

Wilt u meer weten over  de kosten outplacementtraject? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!