Scan Werkhervattingskas Beschikking

Home / Scan Werkhervattingskas Beschikking

Door de invoering van Modernisering Ziektewet zijn de begrippen ZW-flex, WGA vast niet meer uit de financiële administratie weg te denken. Kort gezegd zijn dit fiscale naheffingen in de loonsfeer. Vaak gaat het mis met het opstellen van een correcte beschikking, het gevolg is dat u teveel belasting betaald.

Wat is het doel?
Of u daadwerkelijk teveel betaald is nu nog de vraag. Om dit te kunnen vast stellen geldt hier het principe “meten is weten”. Stel u krijgt de WGA kosten doorbelast maar kunt niet beoordelen of deze kosten wel terecht zijn.

Wij inventariseren uw premienota(’s) en onderzoeken of de nota correct is samengesteld.
Als blijkt dat deze nota niet klopt komen we met een pakket van maatregelen.

No Cure no Pay
Realiseren wij geen besparing dan kost het u niets! (no cure no pay) Wordt er wel een besparing gerealiseerd, dan brengen wij u 25% over de 1e 48 maanden van de besparing in rekening. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.