Aangepaste werkwijze i.v.m. Coronamaatregelen

Aangepaste werkwijze i.v.m. Coronamaatregelen

Home Nieuws Aangepaste werkwijze i.v.m. Coronamaatregelen

Wij blijven persoonlijke benadering het belangrijkste vinden

De maatregelen vanuit de overheid aangaande covid-19 zijn aangescherpt. Thuiswerken is weer de norm. Compact Werk staat bekend om haar persoonlijke benadering. Het liefst spreken we u face-to-face. Daarom gaan wij verder met een werkwijze waarbij dit nog steeds kan én waarbij we rekening houden met elkaars gezondheid. Dit op basis van de richtlijnen van de NVvA*.

We houden persoonlijk contact door video- en beeldbellen

De nieuwe werkwijze bij Compact Werkt is contact onderhouden via video/beeldbellen. Op deze manier kunnen we elkaar alsnog spreken én zien. Dit kan door middel van een handige tool op uw computer, ipad of telefoon. Wij helpen u graag op afstand op deze tool te installeren. Wilt u dit liever niet dan is gewoon bellen uiteraard ook een optie.

Corona & spoor 2

Wat zegt de Werkwijzer Poortwachter hierover: is er nog wel sprake van een adequaat traject?

Onze dienstverlening inzake de inzet in spoor 2 gaat gewoon door.
Wij volgen hierin de UWV richtlijnen, zoals de ‘Werkwijzer Poortwachter’. Corona heeft gezorgd voor een verschuiving in vraag en aanbod, waardoor er in bepaalde sectoren meerdere beroepen zijn waar juist veel vraag naar is.

Wij hebben inzicht in kansberoepen waarin een werknemer direct kan starten

Volgens de wettelijke normen die beschreven staan in de werkwijzer Poortwachter is een adequaat traject omschreven, met ‘kans beroepen’.
Dit zijn beroepen waarin een werknemer direct voor in aanmerking kan komen en waar voldoende vraag naar is. Mocht de werknemer daarvoor een korte scholing nodig hebben, dan zal dit worden voorgesteld. Vaak kan dit bekostigd worden via uw werkgever, diens branche of via het UWV. Met deze werkwijze kunnen we snel schakelen en de juist kandidaat in aanmerking brengen voor de juiste functie én werkgever.

Aanpak

Onze re-integratie deskundigen en jobhunters gaan in deze zoektocht net even verder dan de meesten en zoeken ook in het eigen netwerk van de werknemer. Op basis daar werken we continue aan de vraag van de klant. Ook heeft de klant commitment uitgesproken en ziet hierin te toegevoegde waarde om samen te werken.

Onze klant staat centraal. We starten met een compleet uitgewerkt persoonsprofiel Ook stellen we de ‘kans beroepen’ vast. Daarnaast vinden we dat met name de werknemer ook een stem heeft en ook zeker mag aangeven bij welk bedrijf hij of zij wil werken. Op die manier werken we niet alleen aan de wettelijke normen waaraan een spoor 2 traject dient te voldoen maar hanteren we de menselijke maat.

Bemiddeling naar ander werk tijdens coronaperiode

Vanuit kantoor wordt er beperkt gewerkt. Onze mensen werken thuis. Vanuit daar worden afspraken gemaakt met nieuwe bedrijven. Bij een contact met een bedrijf waar een werknemer kan gaan werken wordt eerst besproken of en op welke wijze men contact wil maken met de mensen. Via beeldbellen kan eerst kennis gemaakt worden zonder dat men risico loopt. Dit betekent dat we gedurende de Coronaperiode e-integratie wijze toch bemiddeld worden. Ook wordt meer aandacht besteed aan het scholen in de zin van online trainingen en testen die men thuis kan uitvoeren.

*NVvA

Als bedrijf houden wij ons aan de richtlijnen die door de NVvA worden gegeven. De NVvA is de Nederlandse vereniging voor arbeidsdeskundigen. Alle arbeidsdeskundige onderzoeken gedurende de door het kabinet aangekondigde periode mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is telefonisch contact ook geoorloofd. Er is besloten bovenstaande met goedkeuring te laten plaatsvinden zolang het kabinet de voorkeur geeft aan thuiswerken.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684