Casemanagement

Verzuim management

Heeft uw organisatie de keuze gemaakt en wenst u meer maatwerk voor uw mens en organisatie dan kan dat!  Volgens artikel 14 Arbowet kunt u kiezen uit de dienstverlening van een arbodienst of voor een organisatie waarin meer maatwerk mogelijk is. Compact Werkt heeft gekozen voor de maatwerk methode.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) bestaat uit het systematisch informatie verzamelen, waardoor eventuele knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot het werk aan het licht komen. Deze risico’s worden door Compact Werkt ingeschat op hun omvang en getoetst aan wettelijke normen (evalueren).

BHV cursus

Natuurlijk; meestal gaat alles goed op het werk. Maar wat als er plots iets goed mis gaat en er zich een ongeluk of calamiteit voordoet? Dan hebt u als het goed is BHV’ers in dienst. Dat is immers wettelijk verplicht op straffe van flinke boetes. Compact Werkt geeft hierin opleidingen.

VCA cursus

Het is voor VCA gecertificeerde bedrijven verplicht om alle medewerkers, die te maken hebben met risicovolle taken, in het bezit te laten zijn van een geldig VCA diploma. Het is afhankelijk van de verantwoordelijkheden van uw personeel welk diploma er nodig is.

Preventiemedewerker cursus

Sinds 2018 moet elke bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen, gericht op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf, kan uitvoeren. Het is onderdeel van de Arbo wettelijke verplichtingen en de inspectie SZW kan dit komen toetsen.

slimme inzichten

Compact Groep staat voor inzicht en oplossingen. Verzuim kwesties en arbeidsvraagstukken hoeven immers
niet lang te duren. Door de nauwe samenwerking met onderliggende werkmaatschappijen lossen wij uw
complexe vraagstukken sneller op.

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.