Mentale coaching & burn-out preventie

Home Coaching Coaching mentale klachten & burn-out preventie

Coaching mentale klachten
& burn-out preventie

Psychische klachten beslaat zo’n 70% van alle verzuim. En 1 op de 6 medewerkers heeft last van mentaal en of burn-out gerelateerde klachten. Als deze klachten genegeerd of niet herkend worden, loopt een groot deel van uw personeel dus kans op langdurig uitval. Voor niemand prettig!

Compact Werkt helpt bedrijven om mogelijke burn-outs te signaleren bij medewerkers en hen te coachen naar beter functioneren.

Hoe signaleert Compact Werkt een burn-out?

Iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn, maar dit kan ook een vroegtijdig signaal zijn van een burn-out. Compact Werkt helpt u aan inzicht in de mentale gezondheid van uw medewerkers. Een korte vragenlijst die medewerkers invullen is hierbij het startpunt.

Uit deze “simpele” vragenlijst komen belangrijke resultaten. We kunnen hiermee namelijk driekwart van het psychisch verzuim voorkomen! In deze vragenlijst vragen we medewerkers of ze bepaalde klachten ervaren, hoe ze zich voelen in bepaalde situaties en hun mening over bepaalde standpunten.

De medewerkers waarbij wij kans op een burn-out signaleren, bieden we coaching aan uitval door mentale klachten te voorkomen. De oorzaak kan op de werkvloer liggen, maar dit hoeft niet. Met coaching wordt dit achterhaald en wordt de medewerker geleerd om met zijn of haar situatie om te gaan.

Wat zijn signalen van een burn-out?

Een burn-out is een serieuze ziekte, veroorzaakt door stress en overspanning wat zich uiteindelijk uit in lichamelijke klachten. Wanneer dit punt bereikt is volgt een lang hersteltraject. Daarom is vroegtijdige herkenning essentieel.

Als werkgever is het belangrijk dat u zich realiseert dat de oorzaak van deze overspannenheid heel uiteenlopend kan zijn. Dit kan werkstress zijn, maar ook de persoonlijke omgeving, fysieke inspanning, leefomstandigheden thuis, sociale problemen, of persoonlijke eigenschappen zoals perfectionisme, een negatief zelfbeeld of onzekerheid.

Net zoals de oorzaken, zijn de signalen ook heel uiteenlopend. Deze kunnen zich uiten in het gedrag van de persoon, maar ook in fysieke klachten. Al deze klachten op zich hoeven niet een burn-out te betekenen. Maar meerdere “vage klachten” zijn zeker een aanleiding om dit te onderzoeken.

Herkent u onderstaande signalen bij uw medewerkers? Onderneem dan nu actie!

Psychische signalen:

 • geheugenproblemen
 • besluiteloosheid
 • onzekerheid
 • laag zelfbeeld
 • neerslachtig
 • opgejaagd voelen
 • wantrouwend zijn
 • angst- en paniekklachten
 • cynisch reageren en afstandelijk zijn
 • makkelijk huilen
 • snel boos zijn of geïrriteerd raken
 • concentratieproblemen

Lichamelijke symptomen:

 • uitputting
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • misselijkheid
 • buikpijn
 • hartkloppingen
 • hyperventilatie
 • hoge bloeddruk
 • benauwdheid
 • slapeloosheid
 • vermoeidheid
 • snel grieperig

Met coaching de goede weg inslaan

Medewerkers waarbij wij een burn-out op de loer zien liggen, bieden wij hulp aan met coaching door gecertificeerde coaches. In deze gesprekken beginnen we met het bespreken van de situatie. Horen dat een burn-out nabij is kan vele verschillende reacties oproepen, van ontkenning tot opluchting.

Daarna onderzoeken we de oorzaak, want als deze niet goed wordt gesignaleerd en aangepakt, kunnen we nooit een duurzame oplossing bieden. De medewerker gaat in een ontspannen, comfortabele setting met de coach op zoek in zijn leven naar mogelijke oorzaken, op het werk, persoonlijke omgeving en de persoonlijkheid.

De coach kan op veel verschillende manieren groei realiseren. Coaching kan leiden tot verbeterd inzicht en een betere uitkijk op de situatie. Maar aanpassingen aan de werkplek, het takenpakket of werkomgeving kunnen ook voorgesteld worden aan de werkgever. Als de oorzaak zich in de privé omgeving bevind, kunnen daar uiteenlopende oplossingen voor geboden worden.

Het voordeel voor de werkgever

Een burn-out voorkomen zal iedereen hopelijk als een goed idee in de oren klinken. Maar we zetten ons burn-out preventietraject graag nog wat kracht bij.

 • De vragenlijst kan door medewerkers in 10 tot 20 minuten worden uitgevoerd
 • is een prima middels om te voldoen aan de wettelijke PAGO
 • De vragenlijst is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde indicatoren
 • Burn-outs kunnen een jaar van tevoren gesignaleerd worden
 • Een gemiddeld coachingstraject duurt veel korter dan de gemiddelde burn-out herstelperiode
 • Door deze signalering gaat uw verzuimpercentage omlaag

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

Een forse besparing in verzuim kosten

No nonsens, 100% transparant

Vertrouwen & kwaliteit wint het altijd

Lean werkwijze