De Compact Groep gaat wajongers jobcoachen naar werk en op de werkplek.

Home / Nieuws / Algemeen / De Compact Groep gaat wajongers jobcoachen naar werk en op de werkplek.

De Compact Groep gaat wajongers jobcoachen naar werk en op de werkplek.

Op 1 januari 2015 is de Participatie Wet ingevoerd. De Compact Groep wil zijn steentje bijdragen in het maatschappelijk en verantwoord ondernemen met betrekking tot de werknemers die vallen onder de Doelgroep. De Compact Groep heeft daartoe de officiële erkenning om te jobcoachen.

De jobcoach biedt een gerichte, persoonlijke ondersteuning en begeleiding aan personen  die deze ondersteuning vanuit hun eigen sociaal-medisch en/of maatschappelijk perspectief bezien redelijkerwijs nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot de juiste persoon op de juiste arbeidsplaats.

Voorwaarden:
Om voor jobcoaching in aanmerking te komen moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan.

  • een arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden zonder uitzendbeding of een proefplaatsing in de zin van de WIA
  • een werkweek van minimaal 12 uur
  • een loonwaarde (prestatievermogen in te schatten door de arbeidsdeskundige van het UWV bij indiensttreding) van minimaal 35% van het minimumloon

Voordelen:

  • De jobcoach is kosteloos bij het coaching traject inbegrepen.
  • Voor de lagere arbeidsprestatie van de werknemer ontvangt u als werkgever een loondispensatie per maand van het UWV. Dit houdt in dat u als werkgever de werknemer minder betaalt dan uw eigen werknemers.
  • U ontvangt een premiekorting van ongeveer € 2.000,00 tot € 6.500,00 per jaar voor de duur van drie jaar bij een 36-urige werkweek.
  • De werknemer heeft een No-Riskpolis wat inhoudt dat wanneer de werknemer ziek wordt u het salaris van het UWV ontvangt.

Heeft u een Wajongwerkplek of wilt u meer hierover weten, mail dan met astrid.vander.linden@compact-groep.nl of info@compact-groep.nl
Bellen kan ook op nummer 06-83528664  of 085-2738109