Detacheren

Home / Compact Solutio-V / Detacheren

Direct contact? Bel ons op: 085 – 273 81 09

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Detacheren

Bij detacheren wordt de medewerker voor een bepaalde periode of voor de duur van het project bij u ingezet. Periodiek evalueren wij de samenwerking tussen de u en onze gedetacheerde. Vast onderdeel daarbij is het bepalen van de opleidingsbehoefte. Immers, de invulling van een project kan een upgrade van specifieke kennis vereisen.

Tevens besteden wij zeer veel aandacht aan coaching en begeleiding van de gedetacheerde. Wij motiveren en stimuleren betrokkenheid bij verbeteringen. Zo realiseren we een hoog kwaliteitsbewustzijn en een optimalisering van uw bedrijfsproces.

Werkwijze Detacheren

Optimale detachering is maatwerk. Vooraf aan het starten van de detachering worden tussen u en onze arbeidsconsultant uw wensen geïnventariseerd om te komen tot het gewenste detacheringsprofiel. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over o.a. de verdiensten, vakantiedagen, detacheringsduur en overige arbeidsvoorwaarden.

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij goed voorbereid u de meest geschikte kandidaat aanbieden welke aansluit op uw wensprofiel. Indien u gebruik wenst te maken van payrolling dan bestaat deze mogelijkheid ook.

Wat betekent detachering?

Detachering is het uitlenen van werknemers aan een derde partij, de opdrachtgever. Er bestaat een driehoeksverhouding tussen de werkgever (Compact Solutio-V), de werknemer (kandidaat) en de opdrachtgever (klant). Tijdens de detacheringsperiode staat de werknemer op de loonlijst van de werkgever. Na een afgesproken detacheringsperiode kan de werknemer in dienst treden van de opdrachtgever.

Wanneer detachering?

Detachering is een perfecte oplossing voor de invulling van zowel tijdelijke als structurele vacatures. Bij projectmatige klussen, tijdens pieken in de werkdruk en bij langdurig ziekte en zwangerschapsverlof is detachering dé ideale oplossing. Daarnaast is detachering een goede oplossing bij structurele functies in de zin van een verlengde proeftijd.

Detacheren via Compact Solutio-V

Werken met detacheringsmedewerkers is de ideale oplossing. U combineert de voordelen van flexibele arbeid met de zekerheid van een vaste bezetting tijdens een afgesproken contractperiode. Bij een detacheringscontract is Compact Solutio-V formeel gezien de werkgever: wij lenen de flexkracht voor langere tijd aan u uit. Dit biedt u het voordeel van een “vaste” betrokken medewerker. De nadelen van een vast dienstverband zoals vaste lasten, administratieve handelingen en de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn onze verantwoordelijkheid. Tevens heeft detachering het voordeel dat zowel de opdrachtgever als de werknemer op een gemakkelijke en flexibele manier tijdens de detacheringsperiode kunnen uitzoeken of ze op structurele basis samen verder willen gaan.

Geen zorgen

U betaalt een detacheringstarief afhankelijk van het niveau van de functie en de arbeidsproductiviteit van onze medewerker.

Wilt u gebruik maken van onze diensten

Voor kortdurende (minder dan 1 jaar) projecten biedt Compact Solutio-V medewerkers aan die op basis van detachering kunnen worden ingehuurd. De visie van Compact op detacheren is dat wij het werkgeverschap uit handen nemen, of wel wij faciliteren het werkgeverschap. Wij staan voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van het werkgeverschap. Door onze uitgebreide en langdurige ervaring in de branche kunnen wij niet alleen meedenken in het persoonlijk ontwikkelingsplan van de flexwerkers, echter kunnen wij ook vanuit Compact diverse opleidingstrajecten bieden.

Spreekt dit u aan? Neemt u dan contact op met de Compact Groep en we vertellen u graag wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.