Outplacement begeleiding

Home / Compact Werkt / Outplacement begeleiding

Wat houdt outplacement begeleiding in?

Outplacement begeleiding wordt ingezet wanneer werknemers ontslagen worden of dreigen ontslagen te worden. Tijdens het outplacement traject wordt de medewerker door Compact professioneel begeleid bij het vinden van een nieuwe werkplek.

De stappen van outplacement begeleiding

Wanneer werknemer en werkgever beide zijn overeengekomen dat outplacement de juiste oplossing is wordt er eerst een intake gesprek gehouden met de werkgever en werknemer om de werkwijze te bespreken. Na de intake zal de werkgever en werknemer akkoord geven op de besproken stappen van het outplacement begeleiding.

Vervolgens worden er persoonlijke analyses, arbeidsmarktanalyses en een trainingsfase sollicitatie en jobsearch gegeven. Ten slotte wordt er in de nazorgfase contact gehouden worden met de werknemer over de stand van zaken.

Waarom outplacement begeleiding

De doelstelling van outplacement begeleiding is het professioneel helpen van medewerkers bij het vinden van een nieuwe baan, zo veel mogelijk afgestemd op diens ambities en kwaliteiten.