Inhoud van een outplacement traject

Home / Compact Werkt / Inhoud van een outplacement traject

Een outplacement traject behelst een aantal vaste dan wel optionele stappen voordat er op professionele wijze een nieuwe werkkring kan worden gevonden voor de medewerker.

Aanpak outplacement traject

De werkgever en medewerker zijn overeengekomen dat outplacement de juiste oplossing is voor de ontstane situatie. Eerst wordt er een intake gehouden met de werkgever en werknemer waarin de werkwijze wordt toegelicht. Wanneer het outplacement traject is goedgekeurd door de werknemer en werkgever kan het traject gestart worden.

Inhoud

De volgende vaste dan wel optionele stappen worden genomen bij het outplacement traject.

  1. Intake medewerker en werkgever
  2. Persoonlijke analyse
  3. Arbeidsmarktanalyse
  4. Trainingsfase sollicitatie en jobsearch
  5. Coachingsgesprekken
  6. Nazorgfase

Wilt u meer informatie over het aanpakken van een outplacement traject bij Compact? Neemt u gerust contact met ons op.