Re-integratie eerste spoor

Home / Compact Werkt / Re-integratie eerste spoor

Direct contact? Bel ons op: 085 – 273 81 09

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Bij re-integratie eerste spoor wordt op basis van een arbeidsdeskundig werkplekonderzoek de werknemer middels een tijdcontingente aanpak begeleidt naar werkhervatting in de eigen functie, al dan niet met aanpassingen, dan wel naar een andere functie binnen het eigen bedrijf.

De arbeidsdeskundige heeft de kenmerkende belasting van de functie(s) in kaart gebracht en zorgt ervoor dat deze passen binnen de belastbaarheid van de werknemer.

Zo nodig zal de arbeidsdeskundige binnen de gegeven mogelijkheden een herschikking van taken adviseren (jobcarving) om voor de werknemer een duurzame werkhervatting te realiseren. De arbeidsdeskundige overlegt daartoe met de werkgever en met de bedrijfsarts.

Indien er voorzieningen in de vorm van werkplekaanpassingen en/of scholingen noodzakelijk zijn om voor de werknemer de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zal de arbeidsdeskundige de nodige adviezen verstrekken, subsidiemogelijkheden benoemen en erop toezien dat de aanpassingen getroffen worden.

De werkgever voldoet daarmee aan de gestelde verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter.

Relevante producten binnen re-integratie eerste spoor:

  • Arbeidsdeskundig werkplekonderzoek
  • Coaching-counseling
  • Psychosociale begeleiding
  • Jobcoaching
  • Burn-out/stress training
  • Reconditionering training fysiek

Meer informatie over re-integratie eerste spoor?

Heeft u behoefte aan advies en/of wilt uw een re-integratiebureau inschakelen voor re-integratie eerste spoor? Neem telefonisch contact op via 085 – 2738109 of vul ons contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

fff