Re-integratie

Home / Compact Werkt / Re-integratie

Direct contact? Bel ons op: 085 – 273 81 09

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Re-integratie

Onze arbeidsdeskundigen, re-integratiedeskundigen, arbeidsspecialisten, jobcoaches en jobhunters beschikken over een HBO werk- en denkniveau. Ontwikkeling en zelfontplooiing zijn bij Compact Werkt essentieel. Het volgen van cursussen en scholingen is daar een belangrijk onderdeel van. Verder vindt er om de week intern teamoverleg plaats waarbij alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Onze specialisten begeleiden ieder maximaal 40 werkzoekenden.

Met de werkzoekende medewerker wordt frequent direct contact onderhouden middels bezoeken, mail en telefoon. Verder benadert Compact Werkt continue (on)bekende werkgevers om geschikte vacatures te vinden. Leerwerktrajecten kunnen de medewerker passende mogelijkheden bieden om adequaat bemiddeld te worden. Daardoor maakt de medewerker de meeste kansen om duurzaam naar arbeid bemiddeld te worden.

Compact Werkt beschikt over het Keurmerk Blik op Werk en wordt jaarlijks geauditeerd op de kwaliteit van de dienstverlening.

Re-integratie diensten en producten

Onze diensten worden dagelijks afgestemd op de wensen van werkgever, werkzoekende en opdrachtgevers. Waar nodig leveren wij maatwerk. Onze bemiddelingactiviteiten bestaan veelal uit een arbeidsmarkt- en beroepenoriëntatie, sollicitatieinstructie en -begeleiding en jobsearching. Daaraan voorafgaand is uiteraard een uitvoerige intake gehouden. Plaatsing en nazorg bij een nieuwe werkgever worden uitgevoerd door de re-integratiedeskundige(n) en jobhunter(s) van Compact Werkt.

Indien coaching noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd door een ervaren coach/counsellor. Bij complexe psychische en/of fysieke problemen schakelt Compact Werkt specialisten in (zoals psychologen, fysiotherapeuten) om op een juiste en passende wijze deze beperkingen aan te pakken dan wel zo veel mogelijk weg te nemen.

Compact Werkt is zowel in het 1e spoor als het 2e spoor actief in het ontwikkelen van begeleidingsmethoden voor werknemers met chronische klachten. Hierin geldt als specialisatie het ziektebeeld oncologie.

Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden gemonitord om werknemers goede alternatieven te bieden om passend werk verkrijgen. (Bij)scholingen vallen daar eveneens onder. De overheid stelt weliswaar minder re-integratiemiddelen en re-integratiefondsen beschikbaar, maar daar waar dit nog mogelijk is worden deze aangewend en ingezet.

Gerangschikt naar mogelijke probleemsituaties:

Arbeidsdeskundig werkplek onderzoek (ADWPO)

Een arbeidsdeskundigwerkplek onderzoek is bestemd voor werknemers die wegens geheel of deels ziekte zijn uitgevallen en waarbij bij de werkgever of bij de werknemer onduidelijkheid bestaat over, of de werknemer in staat is zijn of haar eigen werk te hervatten of om andere werkzaamheden te verrichten.

Zowel de opdrachtgever als de werknemer krijgen een concreet beeld van de mogelijkheden die een werknemer heeft om passende taken en werkzaamheden te verrichten op basis van de kenmerkende belasting van de functie in relatie tot de belastbaarheid van de werknemer.

De ADWPO dient tevens ter vaststelling of binnen de kaders van de Wet verbetering poortwachter het eerste spoor vervolgd kan worden, of dat re-integratie tweede spoor gestart moet worden.

Preventie

Middels een vitaliteitscheck, wordt de kans op uitval inzichtelijk gemaakt. Op basis van de bevindingen wordt een persoonlijk stappenplan inzet om de uitval kansen te beperken dan wel te voorkomen.

Overige specifieke diensten

Compact Werkt kan u en uw medewerker in geval van een chronische ziekte adviseren, begeleiden en ondersteunen in de uitvoering van de functie. Een chronische ziekte bij één van uw medewerkers hoeft namelijk per definitie niet te leiden tot het verlies van een gewaardeerde en ervaren kracht. Ook voor uw medewerker zal werk een goede remedie zijn voor zijn herstel.

De momenteel meest voorkomende chronische aandoening is kanker. Niet voor alle vormen van kanker betekent dat er na medische behandeling geen zicht meer is op werk.

Met een reële en tijdcontingente benadering van deze aandoening is het mogelijk om de medewerker weer terug te laten keren in werk. Afhankelijk van de aard van de aandoening stelt Compact Werkt een team van deskundigen samen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Aan dit team kunnen deelnemen een oncologieverpleegkundige, een arbeidsdeskundige, een psycholoog of een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een arbo- of bedrijfsarts, een fysiotherapeut, een jobcoach, enz. al naar gelang de noodzaak van de begeleiding en de fase waarin de medewerker verkeert. Compact Werkt heeft en houdt in deze de regie over het traject.

Uiteraard wordt u als opdrachtgever/werkgever nauw betrokken bij de terugkeer van uw medewerker naar werk. Voor deze dienstverlening is maatwerk verreist en kan gelijktijdig aan of na een bemiddelingstraject in het eerste dan wel tweede spoor worden uitgevoerd.

Meer weten over onze re-integratie werkzaamheden?

Neem telefonisch contact op via 085 – 2738109 of vul ons contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Tags:

Reintegratie Friesland | Reintegratie Drenthe | Reintegratie Groningen | Reintegratie Rotterdam | Reintegratie Amsterdam | Reintegratie Den Haag | Reintegratie Zwolle | Reintegratie Utrecht