HRM

Home HRM HR Coaching, leefstijladvisiering en loopbaanbegeleiding

HR Coaching, leefstijladvisiering en loopbaanbegeleiding

SAMENVATTING – Voorafgaand aan het scholingsvoorstel is een loopbaan onderzoek gedaan. Dit is het startpunt voor het scholingsvoorstel. Door de begeleiding van de re-integratie deskundige, de gesprekken die zij voeren en eventuele testen die worden afgenomen, vormt zich een goed beeld van de loopbaan die gewenst is. Aan de hand van de resultaten uit het loopbaan onderzoek gaat Compact Werkt onderzoeken welke opleidings- en cursus mogelijkheden er zijn ter ondersteuning van de gewenste loopbaan. Ook werken wij soms met gespecialiseerde partners die een loopbaan onderzoek afnemen.

Arbeidsmarkt oriëntatie

Er wordt uiteraard ook een arbeidsmarkt oriëntatie gedaan. In dit onderzoek wordt er gekeken of de gekozen richting in het loopbaan onderzoek ook kansrijk is op de huidige arbeidsmarkt. Belangrijke onderdelen die onderzocht worden zijn:

 • Wat zijn kans beroepen in de regio waarin gezocht wordt naar ander werk
 • Beschikbare vacatures in de gewenste sector.
 • Hoe ziet uw persoonsprofiel eruit?
 • Zijn er misschien nog verborgen talenten waar u gebruik van kunt maken?

 

Criteria en routing voor STAP budget

Met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) wil het kabinet de eigen regie van mensen op hun loopbaan versterken. De werknemer kan het budget gebruiken voor het volgen van een opleiding, cursus of EVC-procedure. Het maximale budget dat de werknemer kan krijgen, is € 1.000.

Zo’n 100.000 tot 200.000 mensen zouden per jaar gebruik kunnen maken van de regeling. Zij moeten er dan wel op tijd bij zijn: aanvragen worden in behandeling genomen totdat het totale budget op is.

Alleen mensen die voor de opleiding of cursus al voor een andere vorm van publieke, individuele financiering van onderwijs – zoals studiefinanciering, een lerarenbeurs of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten – in aanmerking komen, kunnen geen gebruikmaken van het STAP-budget.

Een werknemer die een opleiding, cursus of EVC-procedure wil volgen, kan dit straks online doorgeven (naar verwachting bij UWV). Na goedkeuring van de aanvraag, wordt het bedrag direct overgemaakt aan de opleidingsinstelling en kan de werknemer starten. De werknemer ontvangt het budget dus niet zelf, om misbruik van de regeling te voorkomen. Het kabinet is van plan om de regeling van het STAP-budget deze zomer nog te publiceren. Maar vanwege de tijd die nodig is voor de implementatie is een ingangsdatum per 1 januari 2020 niet haalbaar. Dit betekent ook dat de fiscale scholingsaftrek volgend jaar nog gewoon blijft bestaan. Op het moment dat het STAP-budget ingaat, zal de aftrek voor scholingsuitgaven komen te vervallen.

Criteria:

 • Je krijgt dit alleen als je geen recht hebt op studie of andere publieke financiële ondersteuningen voor onderwijs
 • Dit budget gaat rechtstreeks naar de instelling waar scholing gebeurd
 • Sommige Cao’s hebben een individueel ontwikkelingen budget omschreven… houdt dit in dat die mensen geen aanspraak kunne maken op STAP>?
 • Kosten lager dan 1000 euro? Dan geen eigen bijdrage meer.
 • Kosten hoger dan 1000 euro?
 • Werknemers zelf restant bij betalen
 • Werkgever betaald restant of via de cao
 • Aanvulling van het opleidings- en ontwikkeling fonds (O&O fonds)
 • Scholingsactiviteiten waarvoor STAP kan worden aangevraagd komen in een scholingsregister te staan
 • Werknemer kan gebruik maken van het STAP budget voor 1scholingsactiviteit per jaar budget

 

Routing

 • Aanvraag (waarschijnlijk) via UWV
 • Via digitaal formulier
 • 2 tijdsvakken per jaar waarin de werknemer aanvraag kan indienen

Toekenning:

 • “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”
 • Er is een subsidie pot voor STAP per tijdvak.
 • Op = op
 • Volgende tijdvak opnieuw proberen

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

ons dienstenpakket

Ben jij werkloos en ontvang je een WW uitkering?

Spoor 2, spoor 3 Delen: Spoor 2, spoor 3 Home Archive by Category "Dienstenpakket" Spoor...
Lees verder >

Re-integratie & arbeidsmobiliteit

De belastbaarheid van een werknemer kan dusdanig beperkt raken dat de werkgever, Arbodienst of...

Onze diensten >

Preventie, Lifestyle & Amplitie

Naarmate werknemers ouder worden kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen...

Onze diensten >

Ben jij werkloos en ontvang je een WW uitkering?

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet Delen: De preventiemedewerker in een spilfunctie...
Lees verder >

Ben jij werkloos en ontvang je een WW uitkering?

Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Delen: Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Home Archive...
Lees verder >

Ben jij werkloos en ontvang je een WW uitkering?

Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Delen: Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Home Archive...
Lees verder >

Ben jij werkloos en ontvang je een WW uitkering?

De HRM Quick scan Delen: De HRM Quick scan Home Archive by Category "Dienstenpakket" DE...
Lees verder >

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.