Casemanagement

Home HRM Preventiemedewerker cursus

Delen:  

Preventiemedewerker cursus

SAMENVATTING – Sinds 2018 moet elke bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen, gericht op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf, kan uitvoeren. Bedrijven met meer dan 25 werknemers dienen een preventiemedewerker aan te stellen/te benoemen, die binnen het bedrijf werkzaam is. Het is onderdeel van de Arbo wettelijke verplichtingen en de inspectie SZW kan dit komen toetsen. De preventiemedewerker is o.a. het aanspreekpunt bij het opstellen en onderhouden van de RI&E. Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers, mag de directeur deze taak op zich nemen, maar mag deze ook uitbesteden naar een van zijn werknemers.

De preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is een deskundige werknemer die de werkgever ondersteunt bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze naam is geïntroduceerd met de Arbeidsomstandigheden-wetswijziging van juli 2005.

Taken

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

 

De cursus

Om uw aangestelde preventiemedewerker klaar te stomen voor dit belangrijke taken pakket, adviseren wij om uw medewerker de cursus preventiemedewerker te volgen. Deze cursus bestaat uit 2x 1 dagdeel; de cursusdag en de terugkomdag.

De cursusdag

 • De wettelijke taken van de preventiemedewerker
 • Inzicht te krijgen in de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever.
 • Beoordelen en signaleren van de belangrijkste risico’s.
 • Mede opstellen van de RI&E en invulling geven aan het plan van aanpak.
 • De preventiemedewerker in de praktijk
 • Het aanspreekpunt zijn omtrent arbeidsomstandigheden
 • De terugkomdag
 • Bespreken orderingen
 • Beantwoorden van vragen inzake het eigen opgestelde RI&E

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

Een forse besparing in verzuim kosten

No nonsens, 100% transparant

Vertrouwen & kwaliteit wint het altijd

Lean werkwijze