Casemanagement

Home HRM Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

SAMENVATTING – Een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) bestaat uit het systematisch informatie verzamelen, waardoor eventuele knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot het werk aan het licht komen. Deze risico’s worden door Compact Werkt ingeschat op hun omvang en getoetst aan wettelijke normen (evalueren).

Werkwijze

Enkele aspecten die, afhankelijk van de werksituatie, binnen de RI&E worden geëvalueerd zijn:

 • Arbobeleid
 • Verzuimbeleid
 • Arbeidsmiddelen
 • Werkplekinrichting
 • Gevaarlijke stoffen
 • Geluid
 • Lichamelijke belasting
 • Welzijn

 

In bepaalde gevallen dient de RI&E getoetst te worden

Wetgeving en RI&E

De RI&E is met ingang van 1 juli 2017 in de nieuwe Arbowet verplicht gesteld. Als u één fulltime werknemer of meer in dienst heeft, dan dient u een RI&E in huis te hebben. Heeft u dit niet, dan kunt u van de Inspectie SZW een boete verwachten. Ook vanuit het oogpunt van uw verzekeringen is het ten zeerste aan te bevelen om de RI&E in huis te hebben om eventuele problemen rond aansprakelijkheid te voorkomen. De overheid heeft met deze nieuwe verplichting als doel om de werkgever verantwoordelijk te maken voor het elimineren of verminderen van arbeidsrisico’s.

Gezond werkklimaat

Als werkgever bent u gebaat bij een gezond werkklimaat voor u en uw werknemers. De RI&E is bij uitstek een middel om de risico’s in uw bedrijf in kaart te brengen. Het inventariseren van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn is een belangrijke eerste stap naar gunstige arbeidsomstandigheden. Door het nemen van maatregelen beperkt u niet alleen de risico’s, maar voorkomt u tevens onnodige kosten (claims, verzuim etc.).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Compact Werkt is een werkgevers advies organisatie die deze zaken praktisch regelt. Het inspelen op wettelijke veranderingen die de nieuwe Arbowet stelt – zoals ook de verplichting tot het aanstellen van een preventiemedewerker – is dan ook een prima uitdaging om verschillende zaken op te pakken en in één keer goed te regelen.

Onze werkwijze

Om uw bedrijf en de preventiemedewerker zo doeltreffend mogelijk te begeleiden ondersteunen wij en adviseren wij bij de uitvoering van de RI&E. Hierin stellen wij de volgende stappen voor:

Stap 1
Uw organisatie benoemt een preventiemedewerker.

Stap 2
De kerndeskundige komt een dagdeel bij u op het bedrijf om de preventiemedewerker te begeleiden bij het opstarten, de vastlegging en het afronden van de RI&E.

Stap 3
De kerndeskundige komt een dagdeel (ochtend) om de ingevulde vragenlijst te bespreken en te evalueren. De resultaten van de interviews en de rondgang door het bedrijf worden door hem en samen met de preventiemedewerker verwerkt tot een rapport. Hierin staat per aandachtspunt
beschreven hoe groot het risico wordt geschat en wat de adviezen voor verbetering zijn. Aansluitend zullen de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het toetsingsverslag met u worden besproken.

Stap 4
Naar aanleiding van dit rapport wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak dient onderdeel te zijn van de RI&E. Hierin moeten worden vastgelegd:

 • De gevonden knelpunten / aandachtspunten;
 • De noodzakelijke verbetermaatregelen;
 • Binnen welke termijn deze gerealiseerd gaan worden;
 • De prioriteit, en
 • Wie voor de realisering verantwoordelijk is. Het Plan van Aanpak is een belangrijke voorwaarde voor een gestructureerde aanpak van arbeidsomstandigheden.

 

Stap 5
Na het afronden van de rapportage en het plan van aanpak wordt dit geheel ter toetsing voorgelegd aan een gecertificeerde Arbodienst. Voor het accorderen van de RI&E is het van belang dat het plan van aanpak volledig is ingevuld.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

ons dienstenpakket

Ben jij werkloos en ontvang je een WW uitkering?

Spoor 2, spoor 3 Delen: Spoor 2, spoor 3 Home Archive by Category "Dienstenpakket" Spoor...
Lees verder >

Re-integratie & arbeidsmobiliteit

De belastbaarheid van een werknemer kan dusdanig beperkt raken dat de werkgever, Arbodienst of...

Onze diensten >

Preventie, Lifestyle & Amplitie

Naarmate werknemers ouder worden kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen...

Onze diensten >

Ben jij werkloos en ontvang je een WW uitkering?

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet Delen: De preventiemedewerker in een spilfunctie...
Lees verder >

Ben jij werkloos en ontvang je een WW uitkering?

Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Delen: Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Home Archive...
Lees verder >

Ben jij werkloos en ontvang je een WW uitkering?

Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Delen: Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Home Archive...
Lees verder >

Ben jij werkloos en ontvang je een WW uitkering?

De HRM Quick scan Delen: De HRM Quick scan Home Archive by Category "Dienstenpakket" DE...
Lees verder >

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.