HRM

Home HRM Scan WHK beschikking

Delen:  

Scan WHK beschikking

Samenvatting – In 2012 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd als onderdeel van de Modernisering Ziektewet. Door de invoering van Modernisering Ziektewet zijn de begrippen ZW-flex en WGA vast niet meer uit de financiële administratie weg te denken. Kort gezegd zijn dit fiscale naheffingen in de loonsfeer, de Werkhervattingskas (Whk beschikking). Vaak gaat het mis met het opstellen van een correcte beschikking, het gevolg is dat u teveel belasting betaalt.

Heeft u de wens uitgesproken om een Werkhervattingskas scan uit te voeren ter controle van de, door het UWV opgestelde, gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas? Wij voeren deze scan graag voor u uit, zodat u het juiste premiepercentage ontvangt en zo de kans verkleinen dat u te veel premie afdraagt.

Whk beschikking: betaalde u misschien te veel?

Meten is weten
Of u daadwerkelijk teveel betaald is nu nog de vraag. Stel u krijgt de WGA kosten doorbelast maar kunt niet beoordelen of deze kosten wel terecht zijn. Om dit te kunnen vast stellen geldt hier het principe “meten is weten”.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

Werkhervattingskas: de som van 2 premie componenten

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is voor elke publiek verzekerde werkgever de som van twee premiecomponenten:

  • de gedifferentieerde premie WGA
  • de gedifferentieerde premie Ziektewet-flex

De berekeningswijze is voor elk van de twee gedifferentieerde premies gelijk. Wij kunnen de twee componenten voor u onderzoeken u vertellen of u misschien te veel betaald. Want niet wil te veel betalen!

Onze werkwijze

Wij inventariseren uw premienota(’s) en onderzoeken of de nota correct is samengesteld.
Als blijkt dat deze nota niet klopt komen we met een pakket van maatregelen.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

Een forse besparing in verzuim kosten

No nonsens, 100% transparant

Vertrouwen & kwaliteit wint het altijd

Lean werkwijze