HRM

Home HRM Uittreden ziektewet Flex

Uittreden ziektewet Flex

 

Samenvatting – Vanaf oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd als onderdeel van de Modernisering Ziektewet. Door de invoering van Modernisering Ziektewet zijn de begrippen ZW-flex en WGA vast niet meer uit de financiële administratie weg te denken. Kort gezegd zijn dit fiscale naheffingen in de loonsfeer, de Werkhervattingskas (Whk beschikking). Vaak gaat het mis met het opstellen van een correcte beschikking, het gevolg is dat u teveel belasting betaalt.

 

Verzuimscan

Welke organisatie wil onnodig risico lopen en / of teveel betalen? Middels een gedegen onderzoek kunnen wij u gericht informeren. Op basis van een analyse heeft u een gedegen basis waarmee u uw verzuim en WGA risico voor de komende 12 jaar verder wenst vorm te geven. Ook verkrijgt u met deze scan inzicht of en in welke onderdelen u uw risico wilt hanteren.

Maatwerk: wat past bij u?

Is de tijd van verzuim verzekeren voorbij of dient u dit in eigen hand te nemen? Welke regelingen zijn daarop van toepassing en betaalt u nu teveel aan Zw-Flex of WGA premie. Deze en andere vragen hangen samen om te komen tot een adequate analyse. In bepaalde gevallen kan uw organisatie het verzuim zelf dragen maar in bepaalde gevallen juist niet. Welke aanpak past uw bedrijf?

Eigen risicodrager worden

Als uw werknemers ziek worden en ook ziek uit dienst treden, betaalt u als bedrijf toch maximaal twee jaar loon door en blijft u verantwoordelijk de re-integratie. Feitelijk is het verzuim nu verzekerd bij het UWV maar wilt u dat niet meer, dan is uitreden een mogelijkheid. Het voordeel is dat u dan geen ZW-flex premie meer hoeft te betalen. Dit kan duizenden euro’s aan voordeel opleveren.

Wat is dan de relatie met een vitaliteitsaanpak?

Het premievoordeel dat het bedrijf bespaart kan worden geïnvesteerd in preventie en vitaliteit. Als eigenrisicodrager is het juist van belang dat het ziekteverzuimbeleid op orde is, ook voor uw inmiddels ex-medewerkers. Deze extra verantwoordelijkheid zorgt voor een uitbreiding van het HR-takenpakket, misschien moet u er zelfs extra mensen voor aannemen. Ook dient u actief om te gaan met vitaliteit, omdat eventuele kosten op termijn worden veroorzaakt door medewerkers die nu niet vitaal zijn.

Eigen risicodrager ziektewet toch een stap te ver?

Vindt u het iets te ver gaan om bij het UWV uit te treden en alle risico’s zelf te dragen? Dan kunt u ook besluiten voor een tussenoplossing te gaan. Kijk daarvoor eens goed naar uw verzekeringspakket bij een private verzekeraar en onderzoek of u bijvoorbeeld een eigen risico van 6, 9 of 12 weken kunt nemen. Deze besparing kunt u weer inzetten voor een vitaliteitsaanpak om het verzuim nog verder te aan te pakken waardoor uw premie weer lager kan uitvallen. Het mes snijdt dus aan twee kanten en ook hierin adviseren wij u graag.

Meten is weten

Of u daadwerkelijk voordeliger uit bent als eigen risicodrager, is nu nog de vraag. Om dit te kunnen vast stellen geldt hier het principe “meten is weten”. Wij doen dit doormiddel van de verzuim scan waarbij we twee doelen onderzoeken. Eerst moet er vast gesteld worden of de huidige premie juist is berekend door het UWV, want niemand betaald immers graag te veel belasting. Vervolgens kan er onderzocht worden of u al dan niet voordeliger uit bent als eigen risicodrager.

Constateren van onrechtmatigheden

Wij attenderen u erop dat de door het UWV opgestelde en de door u ontvangen gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas onjuistheden kan bevatten. Zelfs het UWV geeft aan dat gemiddeld 60% niet correct is. Het gevolg is dat u teveel aan premie afdraagt. Wenst u het juiste premiepercentage te ontvangen dan wordt een controle zeker aanbevolen. De wettelijke bezwaartermijn is 6 weken. Indien u daar geen gebruik van maakt, dan is daarna alleen een ambtshalve correctie van uw premie mogelijk.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is voor elke publiek verzekerde werkgever de som van twee premiecomponenten:

  • de gedifferentieerde premie WGA
  • de gedifferentieerde premie Ziektewet-flex

 

De berekeningswijze is voor elk van de twee gedifferentieerde premies gelijk. Wij kunnen de twee componenten voor u onderzoeken u vertellen of u misschien te veel betaald.

Uittreden voor de ziektewet bij het UWV

Onderzoek naar afdracht sectorpremies. Is het bedrijfsmatig aantrekkelijk om uit te treden voor de ziektewet bij het UWV?

Verder krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Hoeveel premie druk bespaart het bedrijf daarmee?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen.
  • Wat zijn de kansen en mogelijkheden?

 

Wist u dat dit 0,5% tot 4,4% op de totale loonsom jaarlijks kan besparen? Op een loonsom van €5.000.000 en bij 4,4,% premiedruk is dat € 220.000 minder aan fiscale kosten.

Onze werkwijze

Wij inventariseren uw premienota(’s) en onderzoeken of de nota correct is samengesteld.
Als blijkt dat deze nota niet klopt komen we met een pakket van maatregelen.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

ons dienstenpakket

Aangepaste werkwijze i.v.m. Coronamaatregelen

Spoor 2, spoor 3 Delen: Spoor 2, spoor 3 Home Archive by Category "Dienstenpakket" Spoor...
Lees verder >

Re-integratie & arbeidsmobiliteit

De belastbaarheid van een werknemer kan dusdanig beperkt raken dat de werkgever, Arbodienst of...

Onze diensten >

Preventie, Lifestyle & Amplitie

Naarmate werknemers ouder worden kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen...

Onze diensten >

Aangepaste werkwijze i.v.m. Coronamaatregelen

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet Delen: De preventiemedewerker in een spilfunctie...
Lees verder >

Aangepaste werkwijze i.v.m. Coronamaatregelen

Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Delen: Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Home Archive...
Lees verder >

Aangepaste werkwijze i.v.m. Coronamaatregelen

Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Delen: Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Home Archive...
Lees verder >

Aangepaste werkwijze i.v.m. Coronamaatregelen

De HRM Quick scan Delen: De HRM Quick scan Home Archive by Category "Dienstenpakket" DE...
Lees verder >

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.