Loopbaanonderzoek

Home Loopbaanadvies Loopbaanonderzoek

Loopbaanonderzoek

SAMENVATTING – Wat wordt de volgende stap? Blijf je doen wat je doet of kan je meer? Hoe ziet je Persoonsprofiel eruit en welke kansen hebt je? En zo ja, wat is er voor nodig om een volgende stap te zetten in de juiste richting? Om te komen tot een nieuw beroepsperspectief biedt Compact Werkt een loopbaanonderzoek aan.

De doelstelling

Het doel van het loopbaanonderzoek is om, door inventarisatie van drijfveren, persoonlijkheid, competenties en zicht op functiemogelijkheden, te komen tot een nieuw beroepsperspectief. Dit is het startpunt van een eventueel scholingsplan of geeft de richting aan van de verdere loopbaan in het werkveld.

Voor wie?

Als je niet precies weet wat de vervolgstappen zou moeten zijn in je loopbaan, kun je een loopbaanonderzoek doen. Je krijgt hiermee beter zicht op je eigen interesses, je sterke en minder sterke kanten en inzicht waar jouw capaciteiten liggen. Ook kan er rekening gehouden worden met de belastbaarheid en eventuele beperkingen. Kortom , dé start naar het vinden van ander werk.

Onze werkwijze

In het loopbaanonderzoek wordt in kaart gebracht wat de kwaliteiten van de werknemer zijn. Dit wordt gedaan door de loopbaan deskundige en neemt ongeveer een dag in beslag. Compact Werkt begeleid uw werknemer in dit gehele proces, van aanmelding tot advies bespreking.

Het loopbaanonderzoek

Het loopbaanonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Intake gesprek met de loopbaan deskundige
  • Afname van testen op gebieden als interesses, capaciteiten, persoonlijkheid, competenties, motivaties en leerstijlen

Afronding

Ter afronding wordt een kort verslag opgemaakt, besproken en adviezen verstrekt. Aan de hand van de uitslag van het loopbaan onderzoek, kan er een scholingsplan worden opgesteld en/of begeleiding worden geboden naar ander werk. Het onderzoek resulteert in een concreet advies waar de werknemer zich in de toekomst het beste op kan richten.

Vervolgtrajecten

Als blijkt dat er scholing nodig is om de gewenste loopbaan te kunnen vervolgen, kan Compact Werkt hierin adviseren en ondersteunen. Om de re-integratie kansen van uw werknemer te vergroten en deze sneller en adequaat te kunnen re-integreren, stellen wij graag een scholingsplan voor u op!

Testen

Ter ondersteuning maakt Compact werkt gebruik van verschillende testen. Hier onder ziet u deze teksten opgesomd. Wilt u hier meer over weten? Klik dan op één van de testen of neem contact met ons op!

De werkstress indicator

De werkstress indicator geeft een indicatie over hoe tevreden je bent over je werk en in welke mate je werk als beleeft.

FIT

Vragenlijst voor cliënten of werknemers met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking.

LINC (interesse- en competentievragenlijst)

LINC kijkt ook naar competenties. Want affiniteit heeft meer gewicht wanneer het samengaat met specifieke kennis en vaardigheden.

Jobhunten (beroepen- en opleidingendatabase)

Deze database vertaalt individuele testuitslagen naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Loopbaanwaarden

Deze Loopbaanwaardentest geeft de kandidaat inzicht in drijfveren: “Wat vind ik nu belangrijk in mijn werk, wat was vroeger belangrijk en hoe kijk ik naar de toekomst?”

Quick big five (wetenschappelijk onderbouwd)

Korte persoonlijkheidsvragenlijst voor het vaststellen van persoonlijkheidskenmerken volgens het Big Five model.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

Ons dienstenpakket

Werken aan inzetbaarheid na COVID-19

Spoor 2, spoor 3 Delen: Spoor 2, spoor 3 Home Archive by Category "Dienstenpakket" Spoor...
Lees verder >

Re-integratie & arbeidsmobiliteit

De belastbaarheid van een werknemer kan dusdanig beperkt raken dat de werkgever, Arbodienst of...

Onze diensten >

Preventie, Lifestyle & Amplitie

Naarmate werknemers ouder worden kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen...

Onze diensten >

Werken aan inzetbaarheid na COVID-19

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet Delen: De preventiemedewerker in een spilfunctie...
Lees verder >

Werken aan inzetbaarheid na COVID-19

Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Delen: Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Home Archive...
Lees verder >

Werken aan inzetbaarheid na COVID-19

Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Delen: Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Home Archive...
Lees verder >

Werken aan inzetbaarheid na COVID-19

De HRM Quick scan Delen: De HRM Quick scan Home Archive by Category "Dienstenpakket" DE...
Lees verder >

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.