Verzuim voorkomen

Home Verzuim voorkomen

Verzuim voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook op de werkvloer. Ongeveer 70% van alle verzuim, betreft psychische klachten. Bij Compact Werkt weten we dat bedrijven die investeren in tevreden medewerkers, minder verzuim ervaren. Dit is niet alleen fijn voor de medewerkers, maar bespaart de werkgever ook veel rompslomp én kosten. We kunnen verzuim terugbrengen van 5,2% naar 2% en daarnaast de productiviteit met een derde verhogen door balans te vinden in werksfeer, werkdruk, werk-privé verhouding en persoonlijk welzijn. Met onze coaching expertise zijn we in staat om snel te schakelen. Lange wachtrijen voor een behandelaar is nu niet meer nodig. Op die manier krijgt uw medewerker wat hij of zij nodig heeft.

Compact Werkt breekt met de standaardaanpak van organisaties door de Lean-methode toe te passen op arbeidsvraagstukken. Veel organisaties pakken werkgeverschap op de ouderwetse standaardmanier aan: ze komen pas in actie als het mis gaat (het vangnet principe). Compact Werkt helpt werkgevers om zich te richten op preventie om zo veel winst te behalen.

Onze unieke Lean aanpak bij bedrijfsbrede duurzame inzetbaarheid

Het aanpakken van één facet van het probleem is niet de meest duurzame oplossing. Daarom biedt Compact een unieke bedrijfsbrede aanpak om “waste” te signaleren en verminderen en inzetbaarheid te vergroten door het toepassen van de Lean methode. Dit doen we met ons 3-stappenplan welke gebruik maakt van de allernieuwste visie op gebied van inzetbaarheid. Door niet meer vanuit het vangnetprincipe te werken maar te kiezen voor de maatwerk aanpak van Compact Werkt, houdt u controle op verzuim en kunt u het verzuim terugbrengen naar slechts 2%.

In 3 stappen naar de oplossing

  1. Is er waste in premieafdracht en loonheffing? We rekenen uit of eigenrisicodragerschap loont en speuren naar teveel betaalde premie.
  2. Waar zit de waste bij medewerkers? Worden ze geremd in motivatie en ontwikkeling? Waar zit de dreigende burn-out? We bieden training op basis van de verkregen inzichten.
  3. Weg met waste in beleid. Op naar Lean HR- en arbobeleid en focus op groei van mens én organisatie.

Burn-out preventie

Zo’n 1 op de 6 werknemers ervaart burn-outklachten en loopt dus risico om langdurig uit te running te raken. Onze vragenlijst van 10-20 minuten brengt de oorzaak van burn-out klachten in beeld met een zorgvuldigheid van 96% en biedt oplossingen om klachten te verminderen.

Positiviteit op de werkvloer

Met een positieve werkomgeving voor de werknemer wordt psychisch verzuim voorkomen. Dit principe wordt amplitie genoemd. Hierbij richten we ons op het verbeteren van werkklimaat, werk-privé balans, leiderschapsstijl, zingeving en ontwikkelmogelijkheden.

Coaching van werknemers

Verbeter de prestaties van individuele werknemers, teams of het gehele bedrijf. Dit doen we door te coachen op (één van) de volgende onderwerpen: leefstijl, loopbaan, functioneren en samenwerking.

Duurzame inzetbaarheid

Houd werknemers langer aan het werk binnen je bedrijf door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Door op tijd in te spelen op veranderende wensen en lichamelijke capaciteiten worden verloop en verzuim voorkomen.

Waarom kiest u voor Compact Werkt bij duurzame inzetbaarheid?

Compact Werkt heeft het haar missie gemaakt om zoveel mogelijk organisaties inzicht te geven in verspillingen met betrekking tot preventie van verzuim en verzuimbeleid. Door de focus op duurzame inzetbaarheid te leggen, zult u zien dat de productiviteit van medewerkers hoger wordt en de uitstroom lager. Werkgevers, werkzoekenden, casemanagementbureaus en arbodiensten blijven lang bij ons door het bieden van een hoge kwaliteit en dito serviceniveau. Bovendien bieden wij een landelijke dekking en kunnen dus ook nevenvestigingen en filialen van uw bedrijf bedienen. Verder scoort Compact Werkt, volgens het KTO, vooral hoog op de volgende aspecten:

  • Bekwaamheid van de re-integratiedeskundige en andere betrokken partijen (8.1)
  • Bemiddelen in het eigen werkgeversnetwerk (8)
  • Communicatie/ informatieverstrekking door het bedrijf (8)
  • Bekwaamheid van de begeleiders en andere inhoudelijke betrokken medewerkers (8.1)

Neem contact op over duurzame inzetbaarheid

Voorkom onnodig hoge verzuim kosten, kies voor duurzame inzetbaarheid en een maatwerk aanpak voor uw organisatie.

Een forse besparing in verzuim kosten

No nonsens, 100% transparant

Vertrouwen & kwaliteit wint het altijd

Lean werkwijze