Duurzame inzetbaarheid

Home Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid bij Compact werkt

Momenteel zien we het aantal medewerkers met burn-out klachten helaas nog steeds stijgen. Wist u dat circa 70% van al het verzuim, psychische klachten betreft? Dit soort verzuim is echter vaak te voorkomen. Door uw organisatie in te richten op duurzame inzetbaarheid en preventie van verzuim kunt u veel en vaak inspelen op situaties die spelen bij uw medewerkers. Door de balans te zoeken bij uw medewerkers, tussen verschillende factoren zoals;

 • werksfeer,
 • werkdruk,
 • privé en persoonlijk welzijn,

zorgt u voor hogere productiviteit (tot wel 30%) en een lager verzuim (gemiddeld 5.2%, verlagen naar 2%).

Hoe werken wij

Compact Werkt is van mening dat elke organisatie anders is en daarom maatwerk verdient. Wij kijken graag eens mee binnen uw organisatie. We nemen de volgende stappen:

 1. Een van onze arbeidsdeskundigen raadpleegt hoe u momenteel alle zaken rondom Whk, DZI, verzuim en arbodienstverlening aanpakt.
 2. Aan de hand van de LEAN-methode wordt de zogenoemde “Waste” achterhaalt en wordt er een “maatwerk plan van aanpak” gerealiseerd. Deze zal onder andere bestaan uit een uniek en modern concept genaamd “Sociale contracten”. Door de inzet van sociale contracten stuurt u op inzetbaarheid en zorgplicht naar elkaar. Daarnaast geeft u verantwoordelijkheid aan de medewerker en heeft u meer grip op situaties.
 3. Naast een gepersonaliseerd plan voor duurzame inzetbaarheid, neemt de arbeidsdeskundige ook graag uw verzuimbeleid/arbodienstverlening onder de loep.
 4. Door niet meer vanuit het vangnetprincipe te werken maar de maatwerk aanpak van Compact Werkt, houdt u controle op verzuim en kan u het verzuim terugbrengen naar slechts 2%.

Duurzame inzetbaarheid optimaliseren door verschillende testen

Naast een advies op maat door een kijkje te nemen in uw organisatie zijn er nog 4 middelen waarmee wij uw huidige situatie in kaart kunnen brengen en waarmee we toe kunnen werken tot duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. Te noemen:

 • Amplitie: richt zich op het versterken, vergroten en vermeerderen van positieve toestanden van alle medewerkers, zoals bevlogenheid. Amplitie richt zich niet alleen op risicogroepen, zoals bij curatie en preventie wel het geval is, maar juist op alle werknemers.
 • Voorkomen van psychische verzuim: en signalerende burn-out scan waarmee u inzicht krijg in de mentale gezondheid van u zelf en of uw medewerkers.
 • Investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid: Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie kan in kaart gebracht worden met een “werkvermogenscan” of een “Happy werkscan”. Verzuim of een verminderd werkvermogen is een signaal dat er iets mis is of zal gaan met een werknemer. Vaak is dit een voorbode voor het ontstaan van meer problematisch ziekteverzuim.
 • Leefstijladvisering: Compact Werkt kan u en uw werknemers ondersteunen op gebied van coaching, leefstijladvisering en loopbaanbegeleiding. Dit kan op individueel, team- of bedrijfsniveau.

LEAN-methode en duurzame inzetbaarheid

Wij werken volgens de LEAN-methode, zo ook als het gaat om duurzame inzetbaarheid. De LEAN-methode is een veelgebruikte methode binnen organisaties waarbij gekeken wordt naar de verspilling bij processen. Veel organisaties hebben lang geleden een route uitgestippeld (vangnet) welke zich niet focust op preventie, duurzame inzetbaarheid en zelfregie van de medewerker. Hier valt vaak dus nog veel winst te behalen. Zowel in het kader van duurzame inzetbaarheid als het verzuimbeleid (arbodienst), laten veel organisaties mogelijke inzetbaarheid en productiviteit liggen. Weet u waar u kansen laat liggen?

Waarom kiest u voor Compact Werkt bij duurzame inzetbaarheid?

Compact Werkt heeft het haar missie gemaakt om zoveel mogelijk organisaties inzicht te geven in verspillingen met betrekking tot preventie van verzuim en verzuimbeleid. Compact Werkt is van mening dat elke organisatie anders is en daarom maatwerk verdient. Door het bieden van maatwerk, aan de hand van onze unieke aanpak, zult u beduidend lagere verzuimcijfers terugzien en een hogere medewerkers tevredenheid. Door de focus op duurzame inzetbaarheid te leggen, zult u zien dat de productiviteit van medewerkers hoger wordt en de uitstroom lager.

Meer info over duurzame inzetbaarheid

Voorkom onnodig hoge verzuim kosten, kies voor duurzame inzetbaarheid en een maatwerk aanpak voor uw organisatie. Vraag meer informatie aan

Amplitie

In tegenstelling tot het behandelen of het voorkomen van negatieve toestanden, zoals een burn-out, zijn positieve interventies gericht op het bevorderen van positieve toestanden bij werknemers. Hierbij kan gedacht worden aan bevlogenheid, welbevinden en gezondheid. Dit wordt Amplitie genoemd.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Naarmate werknemers ouder worden, kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen en waarderen. Werkgevers die op een duurzame manier investeren in goed leeftijdsmanagement, zullen daarom beloond worden. Tijdig anticiperen op verandering loont. Compact Werkt hanteert met succes deze wetenschappelijke methode.

Leefstijladvisering

Compact Werkt kan u en uw werknemers ondersteunen op individueel-, team- of bedrijfsniveau, wanneer het gaat om vraagstukken rondom samenwerking, functioneren, leefstijl en loopbaan. Dit maakt dat er beter gepresteerd wordt door uw werknemers en dat meer problemen preventief worden voorkomen.

Preventie bij psychische klachten

Met onze burn-out test of test psychische klachten is een test waarmee u inzicht krijg in de mentale gezondheid van uw medewerkers. Stress en burn-out zijn veelvoorkomende verzuimoorzaken momenteel en het liefst wilt u samen met uw medewerkers dit voorkomen natuurlijk. Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 10 en 20 minuten.

slimme inzichten

Compact Groep staat voor inzicht en oplossingen. Verzuim kwesties en arbeidsvraagstukken hoeven immers
niet lang te duren. Door de nauwe samenwerking met onderliggende werkmaatschappijen lossen wij uw
complexe vraagstukken sneller op.

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.

Delen: