Preventie, lifestyle en amplitie

Amplitie

In tegenstelling tot het behandelen of het voorkomen van negatieve toestanden, zoals een burn-out, zijn positieve interventies gericht op het bevorderen van positieve toestanden bij werknemers. Hierbij kan gedacht worden aan bevlogenheid, welbevinden en gezondheid. Dit wordt Amplitie genoemd.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Naarmate werknemers ouder worden, kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen en waarderen. Werkgevers die op een duurzame manier investeren in goed leeftijdsmanagement, zullen daarom beloond worden. Tijdig anticiperen op verandering loont. Compact Werkt hanteert met succes deze wetenschappelijke methode.

Coaching, leefstijladvisering en loopbaanbegeleiding

Compact Werkt kan u en uw werknemers ondersteunen op individueel-, team- of bedrijfsniveau, wanneer het gaat om vraagstukken rondom samenwerking, functioneren, leefstijl en loopbaan. Dit maakt dat er beter gepresteerd wordt door uw werknemers en dat meer problemen preventief worden voorkomen.

Duurzame inzetbaarheidsscan (PMO)

Werkgevers willen veelal vitale, productieve en gemotiveerde werknemers om zodoende een adequate duurzame bedrijfsvoering te waarborgen. Werknemers willen uitdaging, goede werkomstandigheden en werksfeer, ontwikkeling en ontplooiing met een daarbij een passende beloning.

Happy werkscan

Deze korte scan die antwoord geeft op de vraag: ‘Zit jij nog lekker in je werk?’ De vragenlijst stimuleert bewustwording en reduceert mogelijk natuurlijk wantrouwen om na te denken over je loopbaan.

slimme inzichten

Compact Groep staat voor inzicht en oplossingen. Verzuim kwesties en arbeidsvraagstukken hoeven immers
niet lang te duren. Door de nauwe samenwerking met onderliggende werkmaatschappijen lossen wij uw
complexe vraagstukken sneller op.

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.