Duurzame inzetbaarheid

Home Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Duurzaam inzetbaarheid van medewerkers betekent dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, omdat ze hun werk doen met energie (vitaliteit), het werk fysiek en mentaal goed aan kunnen (werkvermogen) en in staat zijn om hun werk nu én in de toekomst te behouden.

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid en preventie?

Wist u dat circa 70% van al het verzuim, psychische klachten betreft? Momenteel zien we het aantal medewerkers met burn-out klachten helaas nog steeds stijgen. Dit soort verzuim is echter vaak te voorkomen. Door uw organisatie in te richten op duurzame inzetbaarheid en preventie van verzuim kunt u veel en vaak inspelen op situaties die spelen bij uw medewerkers. Door de balans te zoeken bij uw medewerkers, tussen verschillende factoren zoals; werksfeer, werkdruk, privé en persoonlijk welzijn, zorgt u voor hogere productiviteit (tot wel 30%) en een lager verzuim (gemiddeld 5.2%, verlagen naar 2%). Lees hieronder meer.

Amplitie

In tegenstelling tot het behandelen of het voorkomen van negatieve toestanden, zoals een burn-out, zijn positieve interventies gericht op het bevorderen van positieve toestanden bij werknemers. Hierbij kan gedacht worden aan bevlogenheid, welbevinden en gezondheid. Dit wordt Amplitie genoemd.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Naarmate werknemers ouder worden, kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen en waarderen. Werkgevers die op een duurzame manier investeren in goed leeftijdsmanagement, zullen daarom beloond worden. Tijdig anticiperen op verandering loont. Compact Werkt hanteert met succes deze wetenschappelijke methode.

Leefstijladvisering

Compact Werkt kan u en uw werknemers ondersteunen op individueel-, team- of bedrijfsniveau, wanneer het gaat om vraagstukken rondom samenwerking, functioneren, leefstijl en loopbaan. Dit maakt dat er beter gepresteerd wordt door uw werknemers en dat meer problemen preventief worden voorkomen.

Preventie bij psychische klachten

Met onze burn-out test of test psychische klachten is een test waarmee u inzicht krijg in de mentale gezondheid van uw medewerkers. Stress en burn-out zijn veelvoorkomende verzuimoorzaken momenteel en het liefst wilt u samen met uw medewerkers dit voorkomen natuurlijk. Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 10 en 20 minuten.

Compact Werkt maak gebruik van de unieke en succesvolle LEAN-methode

De LEAN-methode is een veelgebruikte methode binnen organisaties waarbij gekeken wordt naar de verspilling bij processen. Veel organisaties hebben lang geleden een route uitgestippeld (vangnet) welke zich niet focust op preventie, duurzame inzetbaarheid en zelfregie van de medewerker. Hier valt vaak dus nog veel winst te behalen. Weet u waar u kansen laat liggen? Wij kijken graag eens mee binnen uw organisatie. We nemen stappen die hieronder omschreven zijn.

Onze arbeidsdeskundige analyseert uw organisatie

Van onze arbeidsdeskundigen raadpleegt hoe u momenteel alle zaken rondom Whk, DZI, verzuim en arbodienstverlening aanpakt.

Er wordt een maatwerk plan van aanpak gemaakt

Aan de hand van de LEAN-methode wordt de zogenoemde “Waste” achterhaalt en wordt er een “maatwerk plan van aanpak” gerealiseerd. Deze zal onder andere bestaan uit een uniek en modern concept genaamd “Sociale contracten”. Door de inzet van sociale contracten stuurt u op inzetbaarheid en zorgplicht naar elkaar. Daarnaast geeft u verantwoordelijkheid aan de medewerker en heeft u meer grip op situaties.

Verzuimbeleid/arbodienstverlening onder de loep

Naast een gepersonaliseerd plan voor duurzame inzetbaarheid, neemt de arbeidsdeskundige ook graag uw verzuimbeleid/arbodienstverlening onder de loep.Door niet meer vanuit het vangnetprincipe te werken maar de maatwerk aanpak van Compact Werkt, houdt u controle op verzuim en kan u het verzuim terugbrengen naar slechts 2%.

Hoe scoor ik op duurzame inzetbaarheid binnen mijn organisatie?

Naast een advies op maat door een kijkje te nemen in uw organisatie zijn er nog 4 middelen waarmee wij uw huidige situatie in kaart kunnen brengen en waarmee we toe kunnen werken tot duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. Dit zijn Amplitie, Voorkomen van psychische verzuim, Investeren in vitaliteit en leefstijladvisering.

Waarom kiest u voor Compact Werkt bij duurzame inzetbaarheid?

Compact Werkt heeft het haar missie gemaakt om zoveel mogelijk organisaties inzicht te geven in verspillingen met betrekking tot preventie van verzuim en verzuimbeleid. Door de focus op duurzame inzetbaarheid te leggen, zult u zien dat de productiviteit van medewerkers hoger wordt en de uitstroom lager. Werkgevers, werkzoekenden, casemanagementbureaus en arbodiensten blijven lang bij ons door het bieden van een hoge kwaliteit en dito serviceniveau. Bovendien bieden wij een landelijke dekking en kunnen dus ook nevenvestigingen en filialen van uw bedrijf bedienen. Verder scoort Compact Werkt, volgens het KTO, vooral hoog op de volgende aspecten:

  • Bekwaamheid van de re-integratiedeskundige en andere betrokken partijen (8.1)
  • Bemiddelen in het eigen werkgeversnetwerk (8)
  • Communicatie/ informatieverstrekking door het bedrijf (8)
  • Bekwaamheid van de begeleiders en andere inhoudelijke betrokken medewerkers (8.1)

Neem contact op over duurzame inzetbaarheid

Voorkom onnodig hoge verzuim kosten, kies voor duurzame inzetbaarheid en een maatwerk aanpak voor uw organisatie. Vraag meer informatie aan

Een forse besparing in verzuim kosten

No nonsens, 100% transparant

Vertrouwen & kwaliteit wint het altijd

Lean werkwijze