Duurzame inzetbaarheid

Home Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Onder duurzame inzetbaarheid valt ‘amplitie’, ‘vitaliteit en duurzame inzetbaarheid’, ‘leefstijladvisering’ en ‘preventie bij psychische klachten’.

Amplitie

In tegenstelling tot het behandelen of het voorkomen van negatieve toestanden, zoals een burn-out, zijn positieve interventies gericht op het bevorderen van positieve toestanden bij werknemers. Hierbij kan gedacht worden aan bevlogenheid, welbevinden en gezondheid. Dit wordt Amplitie genoemd.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Naarmate werknemers ouder worden, kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen en waarderen. Werkgevers die op een duurzame manier investeren in goed leeftijdsmanagement, zullen daarom beloond worden. Tijdig anticiperen op verandering loont. Compact Werkt hanteert met succes deze wetenschappelijke methode.

Leefstijladvisering

Compact Werkt kan u en uw werknemers ondersteunen op individueel-, team- of bedrijfsniveau, wanneer het gaat om vraagstukken rondom samenwerking, functioneren, leefstijl en loopbaan. Dit maakt dat er beter gepresteerd wordt door uw werknemers en dat meer problemen preventief worden voorkomen.

Preventie bij psychische klachten

De ‘Vitality Mind Challenge’ (VMC) is een test waarmee u inzicht krijg in de mentale gezondheid van uw medewerkers. Stress en burn-out zijn veelvoorkomende verzuimoorzaken momenteel en het liefst wilt u samen met uw medewerkers dit voorkomen natuurlijk. Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 10 en 20 minuten.

slimme inzichten

Compact Groep staat voor inzicht en oplossingen. Verzuim kwesties en arbeidsvraagstukken hoeven immers
niet lang te duren. Door de nauwe samenwerking met onderliggende werkmaatschappijen lossen wij uw
complexe vraagstukken sneller op.

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.

Delen: