Delen:  

Amplitie

Verzuim stijging door vergrijzing en technologie

 

Vanwege de vergrijzing ontstaat er een krapte op de arbeidsmarkt. Als gevolg daarvan is het voor bedrijven lastig om geschikt personeel te vinden. Ten tweede zorgt deze krapte voor een verhoging van de werkdruk voor het huidige personeel.

Wanneer de genoemde werkdruk een langere tijd aanhoudt is de kans op uitval door mentale klachten groot. Wanneer er niets wordt gedaan aan deze werkdruk zal het aantal mentale klachten en burn-outgevallen toenemen, waardoor het verzuimpercentage zal stijgen.

Een van de redenen is dat de werknemer op eigen wijze de snelle veranderingen op technologie zelf dient bij te benen. De reden zijn de snelle veranderingen en de toegenomen welvaart. Dit wordt ook wel psychologisering van werk genoemd. Het beschikken over vakkennis en lichamelijke gezondheid alleen, is niet meer voldoende. Zonder de mentale fitheid en bijbehorende motivatie kan niet aan de psychologische eisen die het moderne werk stelt worden voldaan.

De oplossing door een overstijgende aanpak

In tegenstelling tot het behandelen (curatie) of het voorkomen (preventie) van negatieve toestanden zoals een burn-out of werkstress, zijn positieve interventies gericht op het bevorderen van positieve toestanden bij werknemers, hierbij kan gedacht worden aan bevlogenheid, welbevinden en gezondheid. Dit wordt Amplitie genoemd (Schaufeli, 2009).

De focus moet niet alleen liggen op het herstellen van welzijn (curatie) maar ook op het bevorderen van het welzijn (Amplitie).

Definitie van Amplitie: Amplitie richt zich op het versterken, vergroten en vermeerderen van positieve toestanden van alle werknemers, zoals bevlogenheid’. Het woord is afkomstig van het Latijnse woord amplio, dit betekent versterken, vergroten en vermeerderen (Schaufeli, 2009).

Oplossing voor de organisatie:

Er zijn verschillende interventies beschikbaar op het gebied van werkgeluk, bevlogenheid, werkstress etc, die proberen het verzuim te reduceren. Het probleem van deze interventies is dat het vaak gaat om losse initiatieven. De maatregelen die de werkgevers aanreiken zijn een verzameling van losse maatregelen zonder onderlinge samenhang en worden daarom maar door een kleine schaal aan werknemers opgepakt.

Amplitie richt zich niet alleen op risicogroepen, zoals bij curatie en preventie wel het geval is, maar juist op alle werknemers. Door te investeren in groei in plaats van herstel van de werknemers kan er pijn worden weggenomen bij de werkgever. Het actief inzetten op Amplitie zal uiteindelijk leiden tot een concrete cultuurverandering. Het gevolg is gelukkige werknemers en meer organisatiesuccessen.

Onderwerpen als: positief werkklimaat, werk-privé balans, leiderschapsstijl, zingeving en ontwikkelmogelijkheden komen hierbij aan bod. Amplitie koppelt de verschillende interventies aan elkaar

Kortom

Bevlogen werknemers brengen voor zowel de organisatie als de individu veel voordelen met zich mee. Amplitie kan als basis dienen voor het creëren van bevlogen werknemers. Tevens heeft u 1 aanpak voor uw vitaliteit, preventie en duurzaam inzetbaarheid. Op basis daarvan wordt ook voor de werkgever meer tastbaar welke wijze alle werknemer zijn/haar mogelijkheden kan bevorderen en een effectieve bijdrage kan blijven leveren aan het werk.

Wilt u meer over dit onderwerp weten dan sturen wij u graag de white paper toe. Als u uw gegevens wil achterlaten op https://www.compact-groep.nl/contact/ dan sturen wij u deze toe

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

Een forse besparing in verzuim kosten

No nonsens, 100% transparant

Vertrouwen & kwaliteit wint het altijd