Leefstijladvisering

Home Duurzame inzetbaarheid Leefstijladvisering

Coaching, leefstijladvisering en loopbaanbegeleiding

SAMENVATTING – Compact Werkt kan u en uw werknemers ondersteunen op individueel, team- of bedrijfsniveau wanneer het gaat om verschillende vraagstukken rondom samenwerking, functioneren, leefstijl en/of loopbaan. Deze vorm van optimalisatie maakt dat er beter zal worden gepresteerd door uw werknemers en dat meer problemen preventief worden voorkomen.

Leefstijladvisering

Gezonder leven leidt tot een gezonder lichaam en mensen voelen zich ook beter in hun vel. Cijfers wijzen echter uit dat gezond leven steeds meer mensen zwaar valt. Zo neemt het gewicht toe en bewegen we gemiddeld te weinig. Een omslag maken is dus vaak lastig en advisering en coaching kan dan erg goed helpen. Je leert gezonde keuzes te maken en deze om te zetten in gedrag dat leidt tot een betere leefstijl. Hierdoor zullen mensen beter presteren en minder verzuimen op hun werk.

Loopbaanonderzoek

Wat doe je over 5 jaar? Ben je wel tevreden met wat je nu voor werk doet? Haal je wel uit jouw talenten wat er in zit? Veel werknemers vragen zich dit regelmatig af. Om meer sturing te geven aan de toekomst is loopbaanonderzoek dan erg verstandig.

Het doel van het loopbaanonderzoek is om door inventarisatie van drijfveren, persoonlijkheid en competenties van de werknemer, te komen tot een nieuwe beroepsperspectief. Compact Werkt doet onderzoek naar de capaciteiten, interesses en persoonlijkheid van de werknemer. Hierbij wordt een loopbaanspecialist ingezet voor gesprekken en testen.

Het loopbaan onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Intake gesprek met de loopbaan deskundige
  • Afname van testen op gebieden als interesses, capaciteiten, persoonlijkheid, competenties, motivaties en leerstijlen
  • Dit traject duurt duurt twee tot maximaal vier weken

Afronding

Ter afronding wordt een verslag opgemaakt, besproken en adviezen verstrekt. Aan de hand van de uitslag van het loopbaan onderzoek, kan er een scholingsplan worden opgesteld en/of begeleiding worden geboden naar ander werk. Het onderzoek resulteert in een concreet advies waar de werknemer zich in de toekomst het beste op kan richten.

Vervolgtraject: scholing

Als blijkt dat er scholing nodig is om de gewenste loopbaan te kunnen vervolgen, dan kan Compact Werkt hierin adviseren en ondersteunen. Om de re-integratie kansen van uw werknemer te vergroten en deze sneller en adequaat te kunnen re-integreren, stellen wij graag een scholingsplan voor u op!

Vervolgtraject: begeleiding naar ander werk

Uit het loopbaan onderzoek kan ook naar voren komen dat de juiste vaardigheden en capaciteiten al aanwezig zijn en dat er geen scholing nodig is. In dat geval biedt Compact Werkt hulp bij het vinden van ander werk. Wij bieden intensieve ondersteuning en begeleiden uw werknemer bij het vinden van ander, passend werk.

Eigen bedrijf voor uw werknemer

Wil uw werknemer bijvoorbeeld een eigen bedrijf starten? Compact Werkt coacht, bijvoorbeeld door te beoordelen of hij/zij wel geschikt is. Zo stellen wij vast of de werknemer over de juiste skills beschikt: kennis, vaardigheden en competenties om ondernemer te worden. Hierbij kan een competentietest worden ingezet of een beroepentest en toetsen of er voldoende financieel inzicht is. De uitkomst wordt vastgelegd in een startrapportage. Is er een gezond business model?

Vervolgens helpen wij bij het opstellen van een begeleidingsplan en het opzetten ondernemersplan en bieden hulp bij het eventueel aanvragen van krediet. De werknemer krijgt ondersteuning door de juiste coach. Hierin wordt uitgegaan naar de zelfstandigheid van de werknemer. Na vijf tot twaalf maanden is het traject afgerond.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

ons dienstenpakket

Spoor 2, spoor 3

Spoor 2, spoor 3 Delen: Spoor 2, spoor 3 Home Archive by Category "Dienstenpakket" Spoor...
Onze diensten >

Re-integratie & arbeidsmobiliteit

De belastbaarheid van een werknemer kan dusdanig beperkt raken dat de werkgever, Arbodienst of...

Onze diensten >

Preventie, Lifestyle & Amplitie

Naarmate werknemers ouder worden kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen...

Onze diensten >

Spoor 2, spoor 3

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet Delen: De preventiemedewerker in...
Onze diensten >

Spoor 2, spoor 3

Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Delen: Deadline voor aanvragen of...
Onze diensten >

Spoor 2, spoor 3

Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Delen: Duurzame inzetbaarheid,...
Onze diensten >

Spoor 2, spoor 3

De HRM Quick scan Delen: De HRM Quick scan Home Archive by Category "Dienstenpakket" DE...
Onze diensten >

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.