Coaching, leefstijladvisering en loopbaanbegeleiding

Home Verzuim voorkomen Leefstijladvisering

Coaching, leefstijladvisering en loopbaanbegeleiding

Compact Werkt kan u en uw werknemers ondersteunen op gebied van coaching, leefstijladvisering en loopbaanbegeleiding. Dit kan op individueel, team- of bedrijfsniveau. Denk dan aan vraagstukken rondom:

 • samenwerking,
 • functioneren,
 • leefstijl, 
 • en/of loopbaan.

Deze vorm van optimalisatie maakt dat er beter zal worden gepresteerd door uw werknemers en dat meer problemen preventief worden voorkomen.

Leefstijladvisering – leidt tot beter presteren en minder verzuim

Leefstijladvisering leidt tot beter presteren en minder verzuim. Gezonder leven leidt tot een gezonder lichaam en mensen voelen zich ook beter in hun vel. Cijfers wijzen echter uit dat gezond leven steeds meer mensen zwaar valt. Zo neemt het gewicht toe en bewegen we gemiddeld te weinig. Een omslag maken is dus vaak lastig en advisering en coaching kan dan erg goed helpen. Je leert gezonde keuzes te maken en deze om te zetten in gedrag dat leidt tot een betere leefstijl. Hierdoor zullen mensen beter presteren en minder verzuimen op hun werk.

Loopbaanonderzoek – zorgt voor nieuw beroepsperspectief

Om meer sturing te geven aan de toekomst is loopbaanonderzoek erg verstandig. Werknemers lopen namelijk vaak met vele vragen tijdens hun loopbaan, zoals:

 • Wat doe je over 5 jaar?
 • Ben je wel tevreden met wat je nu voor werk doet?
 • Haal je wel uit jouw talenten wat er in zit?

Doel

Het doel van het loopbaanonderzoek is om door inventarisatie van drijfveren, persoonlijkheid en competenties van de werknemer, te komen tot een nieuwe beroepsperspectief. Compact Werkt doet onderzoek naar de capaciteiten, interesses en persoonlijkheid van de werknemer. Hierbij wordt een loopbaanspecialist ingezet voor gesprekken en testen.

Bestaat uit:

Het loopbaanonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Intake gesprek met de loopbaan deskundige
 • Afname van testen op gebieden als interesses, capaciteiten, persoonlijkheid, competenties, motivaties en leerstijlen
 • Dit traject duurt duurt twee tot maximaal vier weken

Afronding

Ter afronding wordt een verslag opgemaakt, besproken en adviezen verstrekt. Aan de hand van de uitslag van het loopbaan onderzoek, kan er een scholingsplan worden opgesteld en/of begeleiding worden geboden naar ander werk. Het onderzoek resulteert in een concreet advies waar de werknemer zich in de toekomst het beste op kan richten.

Vervolgtraject “scholing”: Als blijkt dat er scholing nodig is om de gewenste loopbaan te kunnen vervolgen, dan kan Compact Werkt hierin adviseren en ondersteunen. Om de re-integratie kansen van uw werknemer te vergroten en deze sneller en adequaat te kunnen re-integreren, stellen wij graag een scholingsplan voor u op.

Vervolgtraject “begeleiding naar ander werk”: Uit het onderzoek kan ook naar voren komen dat de juiste vaardigheden en capaciteiten al aanwezig zijn en dat er geen scholing nodig is. In dat geval biedt Compact Werkt hulp bij het vinden van ander werk. Wij bieden intensieve ondersteuning en begeleiden uw werknemer bij het vinden van ander, passend werk.

Coaching – bijvoorbeeld eigen zaak werknemer

Eigen bedrijf voor uw werknemer: Wil uw werknemer een eigen bedrijf starten? Compact Werkt coacht, bijvoorbeeld door te beoordelen of hij/zij wel geschikt is. Zo stellen wij vast of de werknemer over de juiste skills beschikt. Denk aan:

 • kennis,
 • vaardigheden
 • en competenties om ondernemer te worden.

Hierbij kan een competentietest worden ingezet of een beroepentest en toetsen of er voldoende financieel inzicht is. De uitkomst wordt vastgelegd in een startrapportage. Is er een gezond business model? Vervolgens helpen wij bij het opstellen van een begeleidingsplan en het opzetten ondernemersplan en bieden hulp bij het eventueel aanvragen van krediet. De werknemer krijgt ondersteuning door de juiste coach. Hierin wordt uitgegaan naar de zelfstandigheid van de werknemer. Na vijf tot twaalf maanden is het traject afgerond.

Neem contact op over coaching, leefstijladvisering en loopbaanbegeleiding

Heeft u vragen aangaande bovenstaande of staat uw vraag over coaching, leefstijladvisering of loopbaanbegeleiding er niet tussen? Neem te aller tijden contact met ons op! 

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

ons dienstenpakket

56+ en de arbeidsmarkt

Spoor 2, spoor 3 Delen: Spoor 2, spoor 3 Home Archive by Category "Dienstenpakket" Spoor...
Lees verder >

Re-integratie & arbeidsmobiliteit

De belastbaarheid van een werknemer kan dusdanig beperkt raken dat de werkgever, Arbodienst of...

Onze diensten >

Preventie, Lifestyle & Amplitie

Naarmate werknemers ouder worden kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen...

Onze diensten >

56+ en de arbeidsmarkt

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet Delen: De preventiemedewerker in een spilfunctie...
Lees verder >

56+ en de arbeidsmarkt

Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Delen: Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Home Archive...
Lees verder >

56+ en de arbeidsmarkt

Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Delen: Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Home Archive...
Lees verder >

56+ en de arbeidsmarkt

De HRM Quick scan Delen: De HRM Quick scan Home Archive by Category "Dienstenpakket" DE...
Lees verder >

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.