Werkfit via UWV

Home Verzuim voorkomen Werkfit via UWV

Delen:  

Werkfit via UWV traject

SAMENVATTING – Het lijkt zo logisch: wanneer een werknemer geconfronteerd wordt met mentale en/of fysieke beperkingen, dan is het belangrijk dat er snel en adequaat geholpen wordt. Er is dan inzicht nodig in wat kan helpen op weg naar herstel. Ook moet er daarna daadwerkelijk toegang komen tot hulp die echt helpt op de momenten dat het nodig is. We spreken bij Compact Werkt dan over een Werkfit Traject. Doel daarvan is primair het bevorderen van zelfredzaamheid in herstel van gezondheid en werk(hervatting).

 

Traject

Ons Werkfit Traject is vooral bedoeld voor werknemers die:

 • moeite hebben met balans, grenzen en structuur;
 • begeleiding nodig hebben bij het vinden van herstel;
 • met o.a. een diagnose ME/CVS, burn-out,
 • met fibromyalgie, NAH, chronische pijn, of schildklierklachten en herstel na ziekte
 • met aspecifieke klachten (vaak ziek tgv spanningsklachten)
 • bij overbelasting klachten (bij 6 weken verzuim)
 • bij overspannen (bij 12 weken verzuim)
 • bij burn-out klachten

Wat mag je van ons verwachten?

Door begeleiding van Compact Werkt is het mogelijk dat uw werknemer sneller geholpen wordt. Belangrijk is het verkrijgen van inzicht in wat kan helpen op weg naar herstel en het aanbieden van toegang tot hulp. Dat moet op de momenten wanneer het er toe doet en dus niet pas over weken tijdens de volgende afspraak met de behandelaar.

Geen wachtlijsten

We zetten bij Compact Werkt in op het wegnemen van arbeid belemmerende factoren, maar werken ook altijd preventief. Zolang het maar belastbaarheid bevorderend werkt. De werknemer moet weer aan het werk, dat is het doel.

Onze coach heeft geen wachtlijsten; na aanmelding kan binnen een week gestart worden met het traject. De successen hiervan zijn aantoonbaar erg positief:

“Werknemers zijn binnen 3 maanden voor 60% van hun klachten af en kunnen er beter mee omgaan”

Eigen coach

Het beste leer je wanneer je feedback krijgt. Het liefst vaak genoeg en ook op tijd. Daarom is een persoonlijke coach belangrijk om het traject te begeleiden, te helpen inzicht te krijgen in wat kan helpen en daarnaast om vaardigheden aan te reiken die nodig zijn om weer fris aan het werk te kunnen.

Doelen van coaching:

 • het voorkomen of verkorten van ziekteverzuim
 • herstel van energie, veerkracht en vitaliteit
 • inzicht in eigen stressbronnen
 • vaardigheden in het omgaan met stress
 • aanpakken van stress verhogende omgevingsfactoren (zoals conflicten op het werk of werkzaamheden die niet aansluiten op de competenties)
 • meer motivatie voor werk (inclusief mogelijke aanpassingen) door herontdekken van de aansluiting bij persoonlijke waarden en drijfveren
 • ontwikkelen van competenties zoals stressbestendigheid, assertiviteit, planning, zelfvertrouwen
 • eigen ambitie of perfectionisme leren relativeren met behoud van gedrevenheid
 • het voorkomen van terugval na herstel, de preventie van uitval
 • inzicht in energie en leren omgaan met de nieuwe situatie (chronische ziekten)

Effectief

Zo kan de coach gericht inzetten op verandering en het bevorderen van hogere belastbaarheid. Er is sprake van meer leermomenten, hulp is dichterbij en verandering kan sneller gerealiseerd worden. Sneller veranderen betekent ook sneller herstellen.

De persoonlijke coach helpt om te leren hoe de veranderingen hun plek kunnen krijgen in het dagelijks leven. Met deze aanpak is het op ieder moment van de dag mogelijk om te werken aan preventie, herstel van belastbaarheid en werkhervatting.

Structuur traject

Over het algemeen worden in ieder traject de onderstaande fases doorlopen. De verschillende fasen kunnen ook naast elkaar lopen, werkhervatting kan bijvoorbeeld al gestart worden in de beginfase van het traject. Dit onderdeel van het herstel, afhankelijk van de belastbaarheid van de cliënt, en de mogelijkheid om het werk in aangepaste vorm uit te voeren.

Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak

Kennismaking en vervolg: Eerst vindt uiteraard het kennismakingsgesprek plaats. Daarna volgt een analyse en afstemming over het vervolg van het traject. De overige begeleiding is doorgaans digitaal en maandelijks wordt de werkgever geïnformeerd over de voortgang en de afweging of een vervolg nodig is.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

Een forse besparing in verzuim kosten

No nonsens, 100% transparant

Vertrouwen & kwaliteit wint het altijd

Lean werkwijze