De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet

Home Dienstenpakket De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet

In eerdere nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat per 1-7-2017 de nieuwe Arbowet in werking is getreden. Hierin heeft de preventiemedewerker een spilfunctie gekregen binnen de organisatie. Hij gaat over de arbozaken en is hierin het eerste aanspreekpunt. Heeft u geen preventiemedewerker dan kan de inspectie SoZaWe u daarop beboeten.

Wat zijn uw verplichtingen als werkgever / organisatie?

U als werkgever of organisatie dient u hier invulling aan te geven (Arbowet artikel 3 lid 7). Er zijn 2 mogelijkheden van toepassing:

 • Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Wel dient hij dan over de vereiste kennis en deskundigheid te beschikken.
 • Bij meer dan 25 werknemers dient de werkgever een preventiemedewerker aan te stellen.

Om te voldoen aan de gestelde eisen verzorgt Compact Verzuim een workshop. Met de verkregen informatie voldoet u aan de eisen van de Arbowet.

Wat gaan we doen?

In één middag wordt u geïnformeerd over het onderwerp, deelt u ervaringen en krijgt u inzicht in wat er in uw bedrijf nodig is om (stapsgewijs) de zorg voor arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Ook voorkomt u dat de inspectie SoZaWe u boetes gaat opleggen.

Programma van de workshop (13.30-17.00 uur)

 • preventiemedewerker;
 • De arborisico’s in vogelvlucht;
 • RI&E en plan van aanpak en andere hulpmiddelen;
 • De preventiemedewerker in de praktijk;
 • Uitwisseling van ervaringen;
 • Afsluiting.

In deze interactieve workshop leert u:

 • Wat de wettelijke taken zijn van de preventiemedewerker;
 • Hoe de praktijkinvulling kan plaatsvinden;
 • Welke branche-instrumenten er zijn rond Arbozorg en hoe gaat u daarmee om?

Doelgroep : P&O-ers, OR leden, werkgevers
Locatie : Compact vestigingen Leeuwarden, Zwolle, Utrecht, Rotterdam
Cursus data : november/december/januari/ februari (meerdere data)
Kosten : € 375,- excl. 21% BTW

Wilt u deelnemen?

Graag sturen wij u een offerte toe. Wanneer u ons een mail stuurt naar
info@compact groep.nl dan ontvangt u van ons een uitgewerkt voorstel met keuze data. Bij vragen kunt u bellen met 085 273 81 09. U wordt dan nader geïnformeerd.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684