Re-integratie & arbeidsmobiliteit

Haalbaarheidsonderzoek

De belastbaarheid van een werknemer kan dusdanig beperkt raken dat de werkgever, arbodienst of de werknemer zelf willen laten onderzoeken of het starten van een zogenoemd Spoor 2 re-integratietraject nog wel mogelijk of verstandig is. Een haalbaarheidsonderzoek is dan verstandig.

Scans en testen voor re-integratie

Deze pagina leidt naar alle testen en scans, waarmee wij u en uw werknemer kunnen helpen in het re-integreren. Te noemen: de werkstress indicator, loopbaanwaarde, beroepen- en opleidingendatabase, Quick Big Five test, Fit en Linc.

Spoor 2 traject

U weet het natuurlijk maar al te goed: gemotiveerde, fitte medewerkers maken een bedrijf beter. Tenminste, als alles loopt zoals het moet gaan. Want komt er een kink in de kabel (langdurige ziekte, disfunctioneren, etc.), dan zijn sommige medewerkers eerder een last dan een lust. Het nemen van passende maatregelen is dan de enige remedie.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als werkgever hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden in complexe arbeidsvraagstukken. Compact Werkt is uw kennispartner die inzichten en oplossingen verschaft. Kan de werknemer nog terugkeren in zijn eigen werk of zijn er andere arbeidsmogelijkheden voor hem weggelegd?

Werkfit via UWV traject

Wanneer een werknemer geconfronteerd wordt met mentale of fysieke beperkingen, dan is het belangrijk dat er snel en adequaat geholpen wordt. Er is dan inzicht nodig in wat kan helpen op weg naar herstel. Ook moet er daarna daadwerkelijk toegang komen tot hulp die echt helpt op de momenten dat het nodig is. We spreken bij Compact Werkt dan over een Werkfit Traject.

Bemiddeling werk via UWV

Wij zijn er voor werknemers die hun eigen werk niet meer kunnen uitoefenen en vanuit de wettelijke bepalingen op zoek dienen te gaan naar ander werk. Dit zijn mensen met een WW, Wajong, ziektewet of WGA-uitkering. Met behulp van ons eigen re-integratiemethode kunnen we bij complexere vraagstukken gerichtere ondersteuning bieden waardoor de kans op werk wordt vergroot.

slimme inzichten

Compact Groep staat voor inzicht en oplossingen. Verzuim kwesties en arbeidsvraagstukken hoeven immers
niet lang te duren. Door de nauwe samenwerking met onderliggende werkmaatschappijen lossen wij uw
complexe vraagstukken sneller op.

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.