Haalbaarheidsonderzoek

Home Advies bij ziekte Haalbaarheidsonderzoek

Delen:  

Haalbaarheidsonderzoek

SAMENVATTING – De belastbaarheid van een werknemer kan dusdanig beperkt raken dat de werkgever, Arbodienst of de werknemer zelf willen laten onderzoeken of het starten van een zogenoemd Spoor 2 re-integratietraject nog wel mogelijk of verstandig is. Een haalbaarheidsonderzoek waarin onafhankelijk uitspraak wordt gedaan is dan verstandig. Compact Werkt begeleidt u hierin en voert het onderzoek uit. Daarnaast kan Compact Werkt eventueel ook een Spoor 2 traject uitvoeren.

 

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Soms is de re-integreerbaarheid van een werknemer lastig in te schatten. Compact Werkt biedt in dat geval een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek dat een duidelijk en reëel beeld geeft van de externe re-integratiemogelijkheden van de werknemer. De bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek worden, binnen een gestelde termijn, gerapporteerd en voorzien van een passend advies.

Onze werkwijze

Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit een aantal stappen die doorlopen moeten worden om tot accurate resultaten te komen:

Het aanwezige – meest actuele – arbeidsdeskundig rapport wordt voorafgaand aan de intake door de Compact Werkt Arbeidskundige doorgenomen.

STAP 1 – Op basis van de daarin aangegeven belastbaarheid, het functieniveau en de werkervaring zal worden onderzocht welke functies passen bij de belastbaarheid van de werknemer.

STAP 2 – Verder vindt er een gesprek plaats en wel bij voorkeur bij de werknemer thuis. Op basis daarvan wordt een actuele schets verkregen over de belastbaarheidbeleving en de eventuele andere beperkende omstandigheden.

STAP 3 – Vervolgens worden alle verkregen gegevens geanalyseerd en vanuit arbeidskundig oogpunt beoordeeld. Alle relevante onderdelen uit het eerder uitgevoerde werkplekonderzoek worden in deze afweging meegenomen.

Het eventueel opdoen van een belastbaarheidonderzoek behoort eventueel tot de mogelijkheden (is op offerte basis).

Uitkomst van het onderzoek

STAP 4 – Ter afronding ontvangt u van ons binnen twee weken een rapport met daarin de conclusie van het onderzoek. Op basis daarvan zal duidelijk worden beschreven of:

  • Werknemer belastbaar is voor een tweede spoor bemiddelingstraject
  • Werknemer tijdelijk niet belastbaar is maar over enkele maanden wel belastbaar wordt geacht voor een bemiddelingstraject
  • Werknemer niet belastbaar is en ook niet belastbaar wordt geacht op korte en of langere termijn.

Bruikbaarheid

Het haalbaarheidsonderzoek geeft u een onderbouwd ja of nee, of een re-integratietraject spoor 2 zal worden ingezet of voortgezet zal moeten worden. Indien dat niet tot de mogelijkheden behoort, heeft u een onderbouwd verslag wat is opgesteld door een onafhankelijk arbeidskundige.

U kunt dit verslag eventueel gebruiken ter onderbouwing van een deskundigen oordeel of een vervroegde WIA aanvraag bij het UWV.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

Een forse besparing in verzuim kosten

No nonsens, 100% transparant

Vertrouwen & kwaliteit wint het altijd

Lean werkwijze