HRM

Delen:  

Mediation

Samenvatting – Oplossingen voor een conflict worden steeds vaker begeleid door een mediator. Vaak is dit ook de meest effectieve en goedkoopste manier. Middels mediation wordt het traject naar een oplossing in goede banen geleidt. Compact werkt doet dat op professionele wijze.

Mediation

Mediation wordt verzorgd door een erkende mediator. Ook mag een arbeidsdeskundige hiervoor worden ingezet. Hij begeleidt bij de oplossing van een conflict en streeft daarbij altijd naar een oplossing die de belangen van alle betrokken partijen dient. Hij voert eerst een telefonisch intakegesprek met de opdrachtgever en met de andere bij het conflict betrokken partij. In dit inventariserende gesprek  gaat hij na of betrokkenen bereid zijn om het conflict te helpen oplossen. Indien beide partijen bereid zijn gaat het mediation of driegesprek traject van start.

Doelstelling

In een aantal driegesprekken wordt dan gewerkt aan de verbetering van de relatie tussen de conflicterende partijen. De mediator blijft hierbij steeds volstrekt neutraal. Bij overeenstemming worden de afspraken vastgelegd in een vereenkomst die door betrokkenen wordt ondertekend.

Onze werkwijze

Mediation is, kort gezegd, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict.

Mediation wordt onder andere toegepast:

  • In het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties
  • Bij de oplossing van problemen die worden veroorzaakt door (nog) niet goed verlopende samenwerking binnen maatschappen en in organisaties na fusies en reorganisaties
  • In geval van arbeidsongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict)
  • In geval van (seksuele) intimidatie
  • Bij het beslechten van arbeidsconflicten

 

Resultaat

  • Betrokkenen zijn in staat het conflict te hanteren als prikkel tot creativiteit en als stimulans om de kwaliteit in de organisatie te verbeteren;
  • Betrokkenen vinden, redenerend vanuit het gezamenlijk belang, een concrete oplossing voor het conflict;
  • Betrokkenen accepteren dat er tegenstrijdige belangen spelen die niet oplosbaar zijn, maar zijn bereid een compromis te sluiten.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

Een forse besparing in verzuim kosten

No nonsens, 100% transparant

Vertrouwen & kwaliteit wint het altijd

Lean werkwijze