Succesvol spoor 2 Traject

Succesvol spoor 2 traject

U weet het natuurlijk maar al te goed: gemotiveerde, fitte medewerkers maken een bedrijf beter. Tenminste, als alles loopt zoals het moet gaan. Want komt er een kink in de kabel in de vorm van bijvoorbeeld langdurige ziekte, disfunctioneren of bij een ingewikkelde multi- problematiek, dan zijn sommige medewerkers eerder een last dan een lust. Het nemen van passende maatregelen is dan de enige remedie. Compact Werkt helpt u succesvol in zo’n traject en dat garanderen we. Dit doen we door middel van een spoor 2 traject. 

Samengevat:

 1. Compact werkt verschaft inzicht  en neemt problemen weg,
 2. Compact Werkt voor hoge kwaliteit,
 3. Compact Werkt maakt gebruik van een (bewezen) succesvolle werkwijze.

 

Heeft u interesse? Vul uw contactgegevens in en vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Spoor 2 traject start bij inzicht verschaffen en problemen wegnemen

Voor u geen tijdverlies en slapeloze nachten meer. Met ons Spoor 2 traject neemt u een ‘Blik op Werk erkend en gecertificeerd re-integratiebedrijf’ in de arm.  Compact Werkt staat er om bekend dat haar specialisten prima in staat zijn om oplossingen te realiseren binnen het domein van sociale wetgeving. Wij verschaffen inzicht en nemen problemen weg bij complexe arbeids- en verzuimkwesties.

Onze succesvolle werkwijze

 1. Intake

Na een analyse van de dossiergegevens zal de arbeidsspecialist uw medewerker uitnodigen of bezoeken voor een intake gesprek. Het doel is om inzicht te krijgen en de route te bepalen. Dit gebeurt middels de inzet van het eigen ontwikkelde: participatiemodel, persoonsprofiel, kansprofiel en zoekprofiel. Met deze vier profielen krijgen we samen met u meer inzicht in:

 • Wie u bent als persoon, waar zijn uw sterke kanten
 • Waar uw kansen liggen en op welke functies zal de bemiddeling zich richten
 • De aandachtsgebieden / ondersteuningsnoodzaak
 • De actuele competenties, vaardigheden en werkbelastingmogelijkheden
 • Ondersteuningsbehoefte bij andere leefgebieden (privé, ziektebeelden, behandelaren, etc.)
 • Passend beroepsperspectief

 

Met het verkregen inzicht adviseren wij (veelal voor u kosteloze) ondersteuningsoplossingen. Voorbeelden van ondersteuningsoplossingen zijn fysiotherapie, diëtist, psycholoog, vitaliteitaanpak, budget coaching, anti-stressprogramma (bewegen, burn-out, beter slapen, etc.). Vervolgens nemen de belastbaarheid mogelijkheden toe en ontstaan er meerdere arbeidsmogelijkheden. Het resultaat is snellere bemiddeling naar werk.

 1. Re – integratieplan opstellen

Met het verkregen inzicht zal de deskundige het re-integratieplan opstellen. Dit plan geeft de conclusies uit de analyse weer, de consequenties ervan, en vervolgens een beschrijving van het uit te voeren traject. Al met al een routebeschrijving naar (passend) werk voor uw medewerker!

 Sollicitatie-instructie

Om een effectieve bemiddeling naar ander werk mogelijk te maken starten we met een sollicitatie-instructie. Tijdens de instructie wordt samen met uw medewerker gewerkt aan:

 • Het schrijven van gerichte en open sollicitatiebrieven,
 • Het opstellen van een motivatiebrief bij online sollicitaties,
 • Het redigeren van het Curriculum Vitae en brieven,
 • Het leren gebruikmaken van netwerken,
 • Het leren gebruik maken van social media voor het zoeken naar gerichte functies en / of het onder de aandacht brengen van het CV en de persoonlijke kwaliteiten,
 • Trainen van gespreksvaardigheden,
 • Voorbereiden op en presentatie tijdens het sollicitatiegesprek,
 • Voeren van sollicitatiegesprekken,
 • Vermijden van valkuilen.
Ook na de sollicitatie-instructie begeleiding

De medewerker kan na de sollicitatie-instructie rekenen op begeleiding middels het blijven redigeren van sollicitatiebrieven, evalueren van brieven en gesprekken, verbeterpunten aanreiken, coachen en motiveren. De sollicitatie-instructie wordt gehouden bij u op kantoor of bij de medewerker thuis.

Intensieve bemiddeling en begeleiding met een team specialisten

Om voor uw medewerker een geschikte functie op de arbeidsmarkt te vinden zet de re-integratiedeskundige van Compact Werkt een jobhunter in. Ook kan de inzet van een scholingsdeskundige nodig zijn als er een korte training of cursus nodig is om de weg naar weer eerdere mogelijk te maken. Met dit team van specialisten zal gezamenlijk gezocht worden naar geschikte vacatures vanuit het (on)bekende netwerk van Compact Werkt én uw werknemer. Het doel is dat uw medewerker zo efficiënt en effectief mogelijk bemiddeld wordt naar een passende en duurzame baan buiten uw onderneming. Bij Compact Werkt staat het begrip “de kortste weg naar werk” voorop.

Evaluatie met uw medewerker

Periodiek zal Compact Werkt samen met uw medewerker evalueren en daar waar nodig zullen de re-integratiedoelen worden bijgesteld en met u en uw medewerker worden besproken.

Werkervaring of tijdelijk stagelopen

Een onderdeel om uw medewerker kennis te laten maken met nieuwe werkzaamheden is de zogenaamde werkervaring of tijdelijk stagelopen. Dit houdt in dat uw medewerker gedurende een korte periode met behoud van loon op proef bij de nieuwe werkgever ervaring kan opdoen. Indien dit aan de orde komt, zal Compact Werkt u uiteraard hierover raadplegen. Mocht een scholing noodzakelijk zijn om bemiddeling naar werk beter mogelijk te maken dan zal Compact Werkt een scholingsverzoek aan u voorleggen.

Plaatsing en nazorg

Nadat de medewerker in een andere baan is geplaatst, wordt er begeleiding op de nieuwe werkplek geboden. Daarnaast wordt de nieuwe functie beoordeeld door de arbeidsdeskundige op passendheid in relatie tot het begrip arbeid. De kern van deze begeleiding bestaat uit welke stappen de medewerker kan zetten om met plezier en op een kwalitatief goede wijze zijn/haar werk te verrichten. Het doel van de nazorg is het realiseren van een duurzame plaatsing en de nieuwe werkgever volledig te informeren over wet- en regelgeving.

Compact Werkt begeleidt de medewerker daarna nog één maand om ervoor te zorgen dat hij / zij de proeftijd goed weet af te ronden.

Werknemer krijgt een eigen portal bij Compact Werkt

De werknemer leert omgaan met het digitaal actief zijn en vergroot daarmee zijn mogelijkheden op ander werk. We gaan samen met uw werknemer actief zoeken naar vacatures via diverse media en via het netwerk. Dit doen we door een frequente periodieke bespreking, zowel via (huis)bezoeken, mail, telefoon en coaching. U kunt denken aan:

 • bespreken van het sollicitatiegedrag van werknemer;
 • coachen van werknemer gedurende het traject om zijn motivatie hoog te houden;
 • voorbereiding op werkaanvaarding,
 • praktische tips bij aanvang werkzaamheden bij een nieuwe werkgever: o.a. omgaan met beperkingen, belastbaarheid opbouwen (tijdcontingent), interne communicatie, eerste aanspreekpunt, etc.

 

Het doel is dat uw werknemer zo efficiënt en effectief mogelijk bemiddeld wordt naar een passende en duurzame baan. De begeleiding wordt gecombineerd met coachings-en motivatie ondersteuning en vindt plaats door de re-integratiedeskundige van de Compact Werkt. Gedurende de ingekochte duur van 6, 9 of 12 maanden.

Wat onze partners zeggen

Werkgevers, werkzoekenden, casemanagement bureaus en arbodiensten blijven lang bij ons door het bieden van een hoge kwaliteit en dito serviceniveau. Bovendien bieden wij een landelijke dekking en kunnen dus ook nevenvestigingen en filialen van uw bedrijf bedienen.

Meer informatie over ‘Jobhunten’

Jobhunten is een beroepen- en opleidingsdatabase. Jobhunten vertaalt individuele testuitslagen naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het ook een ‘roadmap’ van de Nederlandse arbeidsmarkt met alles wat u van een beroep en opleiding wilt en moet weten. Een waardevol instrument waar wij gebruik van maken tijdens ons Spoor 2 traject. Op deze pagina vindt u meer informatie over Jobhunten.

Meer informatie over Spoor 2 traject

Heeft u nog vragen over het spoor 2 traject of wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Neem direct contact met ons op!

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.