Spoor 2 Traject

Spoor 2 Traject

SAMENVATTING – U weet het natuurlijk maar al te goed: gemotiveerde, fitte medewerkers maken een bedrijf beter. Tenminste, als alles loopt zoals het moet gaan. Want komt er een kink in de kabel in de vorm van bijvoorbeeld langdurige ziekte, disfunctioneren of bij een ingewikkelde multi- problematiek, dan zijn sommige medewerkers eerder een last dan een lust. Het nemen van passende maatregelen is dan de enige remedie. Compact Werkt helpt u succesvol in zo’n traject en dat garanderen we.

 

Inzicht en oplossing

Voor u zou het in de arm nemen van een Blik op Werk erkend en gecertificeerd re-integratiebedrijf de juiste stap zijn. Dus neem kostbaar tijdverlies en slapeloze nachten weg. Compact Werkt staat er om bekend dat haar specialisten prima in staat zijn om oplossingen te realiseren binnen het domein van sociale wetgeving. Wij verschaffen inzicht en nemen problemen weg bij complexe arbeids- en verzuimkwesties.

Kwaliteit

Het is goed te weten dat onze relaties – werkgevers, werkzoekenden, casemanagement bureaus en arbodiensten – lang bij ons blijven door het bieden van een hoge kwaliteit en dito serviceniveau. Bovendien bieden wij een landelijke dekking en kunnen dus ook nevenvestigingen en filialen van uw bedrijf bedienen.

Hoe wij werken

De intakefase
Na een analyse van de dossiergegevens zal de arbeidsspecialist uw medewerker uitnodigen of bezoeken voor een intake gesprek. Het doel is om inzicht te krijgen en de route te bepalen, dit gebeurt middels de inzet van het eigen ontwikkelde participatiemodel.

Participatiemodel, persoonsprofiel, kansprofiel en zoekprofiel

Middels deze 4 krijgt Compact Werkt krijgt de werknemer en de re-integratiedeskundige meer inzicht in:

 • Wie u bent als persoon, waar zijn uw sterke kanten
 • Waar uw kansen liggen en op welke functies zal de bemiddeling zich richten
 • De aandachtsgebieden / ondersteuningsnoodzaak
 • De actuele competenties, vaardigheden en werkbelastingmogelijkheden
 • Ondersteuningsbehoefte bij andere leefgebieden (privé, ziektebeelden, behandelaren, etc.)
 • Passend beroepsperspectief

 

Met het verkregen inzicht adviseren wij (veelal voor u kosteloze) ondersteuningsoplossingen. Voorbeelden zijn fysiotherapie, diëtist, psycholoog, vitaliteitaanpak, budget coaching, anti-stressprogramma, bewegen, burn-out, beter slapen, etc.). Vervolgens nemen de belastbaarheid mogelijkheden toe en ontstaan er meerdere arbeidsmogelijkheden. Het resultaat is snellere bemiddeling naar werk.

Met het verkregen inzicht zal de deskundige het re-integratieplan opstellen. Dit plan geeft de conclusies uit de analyse weer, de consequenties ervan, en vervolgens een beschrijving van het uit te voeren traject. Al met al een routebeschrijving naar (passend) werk voor uw medewerker.

Ander werk: sollicitatie-instructie

In het re-integratieplan staat de route bepaald. Om een effectieve bemiddeling naar ander werk mogelijk te maken wil de nieuwe werkgever weten wat de werknemer in het verleden heeft gedaan en waaruit zijn/haar opleiding en achtergrond bestaat. Ook komen sterke en minder sterke kanten aan bod en de manier waarop werknemer zich kan presenteren. Op basis van een volledige presentatietip en weergave van zijn/haar achtergrond worden de kansen om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek vergroot. Om zover te komen is een sollicitatie-instructie noodzakelijk. Tijdens de instructie wordt samen met uw medewerker gewerkt aan:

 • Het schrijven van gerichte en open sollicitatiebrieven,
 • Het opstellen van een motivatiebrief bij online sollicitaties,
 • Het redigeren van het Curriculum Vitae en brieven,
 • Het leren gebruikmaken van netwerken,
 • Het leren gebruik maken van social media voor het zoeken naar gerichte functies en / of het onder de aandacht brengen van het CV en de persoonlijke kwaliteiten,
 • Trainen van gespreksvaardigheden,
 • Voorbereiden op en presentatie tijdens het sollicitatiegesprek,
 • Voeren van sollicitatiegesprekken,
 • Vermijden van valkuilen.

 

De medewerker kan na de sollicitatie-instructie rekenen op begeleiding middels het blijven redigeren van sollicitatiebrieven, evalueren van brieven en gesprekken, verbeterpunten aanreiken, coachen en motiveren. De sollicitatie-instructie wordt gehouden bij u op kantoor of bij de medewerker thuis.

Intensieve bemiddeling en begeleiding

Om voor uw medewerker een geschikte functie op de arbeidsmarkt te vinden zet de re-integratiedeskundige van Compact Werkt een jobhunter in. Ook kan de inzet van een scholingsdeskundige nodig zijn als er een korte training of cursus nodig is om de weg naar weer eerdere mogelijk te maken. Met dit team van specialisten zal gezamenlijk gezocht worden naar geschikte vacatures vanuit het (on)bekende netwerk van Compact Werkt én uw werknemer. Het doel is dat uw medewerker zo efficiënt en effectief mogelijk bemiddeld wordt naar een passende en duurzame baan buiten uw onderneming. Bij Compact Werkt staat het begrip “de kortste weg naar werk” voorop.

Door deze actieve samenwerking krijgt uw medewerker niet alleen een groter werkgeversnetwerk tot zijn/haar beschikking maar creëert uw medewerker tevens meer kansen om bemiddeld te worden naar een geschikte functie.

Periodiek zal Compact Werkt samen met uw medewerker evalueren en daar waar nodig zullen de re-integratiedoelen worden bijgesteld en met u en uw medewerker worden besproken.

Een onderdeel om uw medewerker kennis te laten maken met nieuwe werkzaamheden is de zogenaamde werkervaring of tijdelijk stagelopen. Dit houdt in dat uw medewerker gedurende een korte periode met behoud van loon op proef bij de nieuwe werkgever ervaring kan opdoen. Indien dit aan de orde komt, zal Compact Werkt u uiteraard hierover raadplegen. Mocht een scholing noodzakelijk zijn om bemiddeling naar werk beter mogelijk te maken dan zal Compact Werkt een scholingsverzoek aan u voorleggen.

Plaatsing en nazorg

Nadat de medewerker in een andere baan is geplaatst, wordt er begeleiding op de nieuwe werkplek geboden. Daarnaast wordt de nieuwe functie beoordeeld door de arbeidsdeskundige op passendheid in relatie tot het begrip arbeid.

De kern van deze begeleiding bestaat uit welke stappen de medewerker kan zetten om met plezier en op een kwalitatief goede wijze zijn/haar werk te verrichten. Het doel van de nazorg is het realiseren van een duurzame plaatsing en de nieuwe werkgever volledig te informeren over wet- en regelgeving.

Compact Werkt begeleidt de medewerker daarna nog 1 maand om ervoor te zorgen dat hij / zij de proeftijd goed weet af te ronden.

Jobhunter inzetten

Om voor uw werknemer een geschikte functie op de arbeidsmarkt te vinden zet Compact Werkt een interne jobhunter in, naast de begeleider die uw werknemer al heeft. Er zal gezamenlijk gezocht worden naar geschikte vacatures vanuit het (on)bekende netwerk van de Compact Werkt. De volgende aspecten worden onder andere behandeld:
minimaal één keer per drie weken overleggen werknemer en de re-integratiedeskundige over de uitgevoerde acties en resultaten, zowel via (huis)bezoeken, email en telefonisch; bespreken wel of geen inzet beroepskeuzetest;

Werknemer krijgt een eigen portal.

Hij leert omgaan met het digitaal actief zijn en vergroot daarmee zijn mogelijkheden op ander werk samen met uw werknemer actief zoeken naar vacatures via diverse media (o.a. kranten en internet) en via het netwerk van zowel werknemer als van Compact Werkt frequente periodieke bespreking, zowel via (huis)bezoeken èn mail èn telefoon en coaching, bespreken van het sollicitatiegedrag van werknemer; coachen van werknemer gedurende het traject om zijn motivatie hoog te houden; voorbereiding op werkaanvaarding, praktische tips bij aanvang werkzaamheden bij een nieuwe werkgever: o.a. omgaan met beperkingen, belastbaarheid opbouwen (tijdcontingent), interne communicatie, eerste aanspreekpunt, etc.

Het doel is dat uw werknemer zo efficiënt en effectief mogelijk bemiddeld wordt naar een passende en duurzame baan. De begeleiding wordt gecombineerd met coachings-en motivatie- ondersteuning en vindt plaats door de re-integratiedeskundige van de Compact Werkt.

Gedurende de ingekochte duur van 6, 9 of 12 maanden

Jobhunten: Nederlands meest complete beroepen- en opleidingsdatabase

Deze beroepen- en opleidingsdatabase vertaalt individuele testuitslagen naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt.Daarnaast is het ook een ‘roadmap’ van de Nederlandse arbeidsmarkt met alles wat u van een beroep en opleiding wilt en moet weten.

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684

 

ons dienstenpakket

Onze maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Spoor 2, spoor 3 Delen: Spoor 2, spoor 3 Home Archive by Category "Dienstenpakket" Spoor...
Lees verder >

Re-integratie & arbeidsmobiliteit

De belastbaarheid van een werknemer kan dusdanig beperkt raken dat de werkgever, Arbodienst of...

Onze diensten >

Preventie, Lifestyle & Amplitie

Naarmate werknemers ouder worden kan hun leeftijd een rol gaan spelen in wat ze kunnen, willen...

Onze diensten >

Onze maatregelen i.v.m. het Coronavirus

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet Delen: De preventiemedewerker in een spilfunctie...
Lees verder >

Onze maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Delen: Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap Home Archive...
Lees verder >

Onze maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Delen: Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie Home Archive...
Lees verder >

Onze maatregelen i.v.m. het Coronavirus

De HRM Quick scan Delen: De HRM Quick scan Home Archive by Category "Dienstenpakket" DE...
Lees verder >
[/vc_column][/vc_row]

waar vindt u ons?

Naast ons hoofdkantoor in Leeuwarden, hebben wij meerdere locaties. Zie hieronder waar dat is.