Trajecten UWV

Werkfit maken UWV – Compact Werkt

Wij werken voor het UWV (vandaar ‘werkfit maken UWV’). Vanuit een UWV-traject helpen wij werknemers die zijn uitgevallen en vanuit de wettelijke bepalingen op zoek dienen te gaan naar ander werk. Dit doen we aan de hand van verschillende mogelijke trajecten. We helpen mensen met een WW, Wajong, ziektewet of WGA-uitkering. Ook helpen we bij gevallen waar de werknemer geconfronteerd wordt met mentale of fysieke beperkingen. Er is dan inzicht nodig in wat kan helpen op weg naar herstel. Daarnaast moet er daarna daadwerkelijk toegang komen tot goede hulp op de momenten dat het nodig is.

Bemiddeling werk via UWV

We onderzoeken de obstakels die de re-integratie belemmeren. Met behulp van ons eigen re-integratiemethode kunnen we bij complexere vraagstukken gerichtere ondersteuning bieden waardoor de kans op werk wordt vergroot.

Werkfit via UWV traject

Het doel van het “werkfit via UWV traject” is primair het bevorderen van zelfredzaamheid in herstel van gezondheid en werk(hervatting).

Jobhunten: Nederlands meest complete beroepen- en opleidingsdatabase

Deze beroepen- en opleidingsdatabase vertaalt individuele testuitslagen naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke deelname

In deze moduul gaan we een stap verder. De Klant is al uit een isolement en heeft sociale contacten. Nu gaat de klant aantoonbaar deel nemen aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van vrijwilligerswerk, regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband. Het vrijblijvende zoals in module 1 is niet meer aan de orde.

Werkfit maken via UWV-trajecten; hoe werkt dit?

Wij bieden ondersteuning waardoor de kans op werk wordt vergroot. En via het ” werkfit via UWV-traject’ begeleiden we u in het herstel van gezondheid en werkhervatting. Tot slot kunnen we door een enorm groot database aan beroepen en opleiding altijd passend werk vinden (jobhunten). Door bovendien LEAN te werken zijn wij een van de weinige specialisten die verzuim anders analyseert, daardoor komen meerdere oplossingen eerder in beeld. Klik hieronder op het betreffende onderwerp om meer te weten te komen.

Wat houdt het ‘bemiddeling wij werk via UWV-traject’ in?

Dit doen we door de obstakels te onderzoeken die de re-integratie belemmeren. Met behulp van ons eigen re-integratiemethode kunnen we bij complexere vraagstukken gerichtere ondersteuning bieden waardoor de kans op werk wordt vergroot. Bent u nieuwsgierig? Klik hieronder om meer te weten te komen of neem contact met ons op. 

Wat houdt het ‘werkfit via UWV-traject in’?

Het doel van het “werkfit via UWV-traject” is primair het bevorderen van zelfredzaamheid in herstel van gezondheid en werk(hervatting). Mocht je hier meer over willen weten, klik dan op onderstaande link of neem direct contact met ons op! 

Wat houdt het ‘jobhunten traject’ in?

Jobhunten komt neer op een beroepen- en opleidingsdatabase waar wij beroep op kunnen doen. Deze beroepen- en opleidingsdatabase vertaalt individuele testuitslagen naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een ideale manier om jou aan werk te helpen waar je ook echt plezier uit haalt en waardoor u weer ‘werkfit’ wordt. Klik hieronder om meer te weten te komen of neem contact met ons op. 

Geweldige reviews

Twijfel niet over deze trajecten die jou kunnen helpen aan passend werk. We hebben het BOW-keurmerk in huis. Velen gingen u voor en we kunnen met trots zeggen mooie cijfers te hebben ontvangen uit het BOW-klanttevredenheidsonderzoek. Waarbij een aantal zaken er echt uitsprongen ten opzichte van heel Nederland.

  • Begrip voor situatie: 60 t.o.v. landelijk 36
  • Nakomen afspraken: 60 t.o.v. landelijk 39
  • Aandacht voor rechten: 67 t.o.v. landelijk 41

En ook scoorden we een 8 op “Werkgever netwerk in regio” en ” Gelijk en bekwaamheden kennis “.

Meer weten over werkfit maken UWV?

Heeft u vragen over een van onze trajecten ten behoeve van werkfit maken UWV? Neem contact met ons op. We willen u er alles over uitleggen. 

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684