Spoor 2, outplacement en arbeidsdeskundige werkplekonderzoeken, privacyregels en datalekken

Home / Nieuws / Algemeen / Spoor 2, outplacement en arbeidsdeskundige werkplekonderzoeken, privacyregels en datalekken

Spoor 2, outplacement en arbeidsdeskundige werkplekonderzoeken, privacyregels en datalekken

Elke maand ontvangt u van ons nieuws uit de wet of media. Dit keer willen wij u informeren over de wettelijke veranderingen die ook voor onze organisatie van toepassing is en waar wij de afgelopen maanden extra aandacht aan besteed hebben. Zoals u van ons bent gewend zijn wij veelal actief met de uitvoering van re-integratietrajecten.Enkele voorbeelden daarvan zijn: arbeidsdeskundige onderzoeken, spoor 2-, outplacement- en WGA-trajecten.

Sinds 1 januari 2017 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moet het datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Wat is een datalek eigenlijk? Bij een datalek worden de wettelijk bepalingen van de wet Autoriteit persoonsgegevens overschreden. Als gevolg daarvan kan een derde bij de persoonsgegevens komen. Een paar voorbeelden van een datalek:

  • Een server wordt gehackt;
  • Gevoelige data wordt gestolen;
  • Er is een usb stick of een klantenlijst verloren.

Om datalekken te voorkomen stelt Compact Werkt alles in het werk om op een veilige wijze te werken. Dit betekent dat elk traject in een afgesloten omgeving wordt bewaard. Alleen de werknemer kan daarbij en de partij die door de werknemer daarvoor geautoriseerd is.

Alle organisaties die op één op andere manier met privacygevoelige persoonsgegevens werken dienen datalekken te voorkomen en te melden. Een actueel beveiligd ICT-beleid is hierin noodzakelijk. Compact Werkt heeft daarin zijn maatregelen zijn getroffen. Elke werknemer die in een traject zit wordt vooraf geïnformeerd over de wettelijke regelingen en hoe de Compact Werkt omgaat met privacygevoelige en medische gegevens.

Door deze zorgvuldige bewaking van de privacygevoelige informatie lopen we een zo klein mogelijke kans op datalekken. Op deze wijze laten wij zien dat wij zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie en dat wij daarmee voldoen aan de laatste wettelijke bepalingen. Middels een eigen omgeving kan zowel de werknemer, de werkgever en u als opdrachtgever zien in welke mate de gegevens worden beheerd.

Mocht u vragen hebben dan staan wij graag voor u klaar staan om u en of uw medewerker te informeren naar de mogelijkheden.

Compact Groep 085-273 81 09 of stuur een mail naar info@compact-groep.nl