Uitzendbureaus laten onnodig geld liggen

Home / Nieuws / Algemeen / Uitzendbureaus laten onnodig geld liggen

Uitzendbureaus laten onnodig geld liggen

Uitzendbureaus hebben vaak te hoge verzuimkosten. De uitzendorganisaties willen kiezen uit de mogelijkheden van het verzekeren
van verzuimkosten via het UWV, verzekeren via een verzekeraar of de verzuimkosten zelf dragen. Waar zit de besparing voor uitzendbureaus?

Van UWV naar private verzekeraar

Vandaag de dag is de tendens dat uitzend- en payrollorganisaties afstappen van het verzekeren van verzuimkosten bij het UWV.
Dit scheelt de organisatie veel aan premieafdracht. Als alternatief kiest men voor een private verzekeraar omdat deze minder premie rekent dan het UWV.
Ook wordt de Arbodienstverlening en WGA-opvolging uitbesteed aan deze verzekeraar.
U ontvangt van de verzekeraar 1 polis waarin de verzekeringsdekking en Arbodienst geregeld is. Kortom u wordt ontzorgt bij ziekteverzuim,
de verzuimkosten, re-integratie en UWV kwesties.c

Gemak maar wel vleugellam

Het gevolg daarvan is dat de uitzendorganisatie veelal onvoldoende inzicht heeft of de dienstverlening in verhouding staat tot de betaalde premie.
Zijn alle kosten wel terecht en hoe houdt u daar zicht op? Kortom welke keuzemogelijkheden heeft u als uitzendorganisatie? En wie komt er in actie?

Inzicht in kosten

Dagelijks hebben HRM-afdelingen te maken met verzuimende medewerkers, terwijl de CFO en/of controller verantwoordelijk is/zijn voor een gezonde financiële huishouding.
In de dagelijkse praktijk zien wij dat de meeste uitzendorganisaties hierdoor nog onvoldoende inzicht hebben in de kosten die gemaakt worden.
De samenwerking tussen HRM en Finance kan ons inziens dus veel beter.
In de administratie zijn onder andere de verzuimkosten, verzekeringspremie, WGA-kosten, re-integratiekosten en inzet personeelskosten verdeeld zijn over 1 kolommenbalans
en de kosten verdeeld zijn over verschillende journaalposten. Aangezien daar nauwelijks samenhang in is kan het bedrijf geen gefundeerde keuzes maken over ziekteverzuimbeleid.
Gebeurt er niks dan blijft u zitten met een kostencomponent die de overheid, verzekeraars en verzuimende medewerkers dagelijks bij u incasseren.
Kortom doet u niks dan weet u ook niks en dan betaalt u waarschijnlijk te veel aan verzuim.

UWV, privaat of eigen risico?

Sinds kort kan de keuze gemaakt worden om deels of geheel uit het publieke bestel te treden, bij het UWV verzekerd te blijven of over te stappen naar een private verzekeraar.
Vaak een zeer lastige keuze, omdat elke keuze grote financiële gevolgen met zich meedraagt. Wacht echter niet te lang met het maken van keuzes aangezien uw kosten blijven doorlopen.

Bereken voor 1 april 2016 de financiële consequenties

De Compact Groep maakt het voor u inzichtelijk waar u een kostenbesparing kunt realiseren. Binnen 30 minuten weet u hoe de vlag erbij hangt. Middels een eigen unieke ontworpen tool analyseren wij uw huidige verzuimkosten, alsmede uw huidige verzekeringsproduct. Wacht niet te lang want voor 1 april 2016 kunt u nog 20% van uw huidige loonkosten beperken.
Op basis van onze analyse heeft u nog een keuze om in 2016 op loon, premies en andere kosten te besparen. Vervolgens kunt u kiezen of en op welke wijze u uw besparing gaat realiseren.
Laat u niet langer het bos insturen maar kies voor transparantie, inzicht en minimaal 20% kostenreductie.
Graag delen wij deze kennis met u. Het kost u niks. Meldt u aan voor een premiescan en wij informeren u over onze Verzuim- en WGA strategietool.
Of bel met

085 2738109

en vraag naar Menno Stapert.