De WHK beschikking komt er weer aan. Begrijpt u het allemaal nog? De Compact Groep gelukkig wel!

Home / Nieuws / De WHK beschikking komt er weer aan. Begrijpt u het allemaal nog? De Compact Groep gelukkig wel!

De WHK beschikking komt er weer aan. Begrijpt u het allemaal nog? De Compact Groep gelukkig wel!

Deadline WGA en Ziektewet 01-10-2016
De tijd dringt. Vanaf 1 januari 2017 worden alle werkgeversrisico’s in de WGA met elkaar gelijk getrokken. Het maakt dan vrijwel niets meer uit of medewerkers ziek uit dienst gaan na een vast of een flexibel dienstverband. Vrijwel alle uitkeringen die het UWV doet, kunnen direct of indirect aan de werkgever worden doorbelast. U heeft de mogelijkheid om de risico’s te verzekeren. Indien u dat wenst, dient u dat vóór 1 oktober te doen.

Wat is het werkgeversrisico in de WGA wetgeving?
Het werkgeversrisico is het risico dat u loopt waardoor de kosten van arbeidsongeschiktheids- uitkeringen nog gedurende vele jaren aan u worden doorbelast, indien u de laatste werkgever bent waar de (arbeidsongeschikte) medewerker in dienst was.

Wat is er aan de hand?
De WGA wetgeving wordt per 01-01-2017 verder uitgebreid. Vanaf deze datum kunnen ook eventuele WGA uitkeringen voor flexibele krachten die ziek bij u uit dienst gaan, aan u worden doorbelast. Zonder actie vóór 01-10-2016 gaat u automatisch terug naar het UWV met premie inning door de belastingdienst. U zit daar dan direct 3 jaar aan vast.

U heeft de mogelijkheid om eigen risicodrager te worden of te blijven, met eventuele herverzekering bij een verzekeraar. Dat kan om praktische en/of premie technische redenen interessant voor u zijn.

Wat is verstandig?
De belastingdienst en de meeste verzekeraars hebben hun premiestellingen nog niet gecommuniceerd (overigens zullen deze een dezer dagen bekend worden gemaakt). Desondanks is het verstandig om alvast informatie te verzamelen in verband met de werkdruk na de vakantieperiode.

De volgende informatie is relevant:

  • de WGA beschikking (WHK: werkhervattingskas) van de Belastingdienst van het afgelopen jaar.
  • een overzicht van het personeelsbestand met splitsing van contracten tussen bepaalde en onbepaalde tijd.
  • een overzicht van de zieken en arbeidsongeschikten op dit moment (inclusief werknemers met een tijdelijk contract en werknemers welke ziek uit dienst zijn gegaan).
  • de verzuimcijfers van de afgelopen jaren.

Kiest u voor het UWV of wordt u eigenrisicodrager?
Het antwoord op deze vraag kan gegeven worden als we meer over uw bedrijf weten. Graag assisteren we u hiermee. We geven inzicht in de keuze en helpen u met het beheersbaar houden van de bedrijfsrisico’s omtrent deze complexe regelgeving.

Informatie?
Als u geïnformeerd wenst te worden over de op handen zijnde wijzigingen, neemt u dan gerust contact met ons op via 085 – 273 8109 of mail naar info@compact-groep.nl. We maken graag een vrijblijvende afspraak om te kijken wat we hierbij voor u kunnen betekenen.

In de volgende nieuwsbrieven:

  • De nieuwe sectorpremies.
  • Vitaliteitsbeleid goed voor uw organisatie?
  • De nieuwe Werkhervattingskas – beschikking (WHK).