WHK beschikking

Home / Nieuws / Algemeen / WHK beschikking

WHK beschikking

Onlangs heeft u uw WHK beschikking weer ontvangen. Dit betekent dat de overheid kenbaar heeft gemaakt welk premiepercentage aan belasting zal worden opgelegd. Dit is zeker van toepassing voor werkgervers met een loonsom boven de € 700.000,-

In eerdere nieuwsbrieven hebben we gesproken over kostenreductie op de Werkhervattingskas(Whk)-lasten voor uw organisatie. Op 1 november 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan in een hoger beroep tegen de Belastingdienst. Deze uitspraak kan voor (middel-)grote werkgevers gevolgen hebben op de hoogte van het gedifferentieerde premiepercentage Whk voor 2014 en de daarop volgende jaren.

Voor de volledige uitspraak in deze zaak, zie: ECLI:NL:GHAMS:2017:4830. De Belastingdienst kan tegen deze uitspraak nog cassatie instellen bij de Hoge Raad. Als de lijn van deze uitspraak overeind blijft, dan mogen aan werkgevers niet de lasten worden toegerekend van ZW- en WGA-uitkeringen met een eerste ziektedag en een datum-uit- dienst van voor 23-04- 2012. Dit kan voor uw organisatie betekenen dat een (soms groot) aantal ZW- en WGA-dossiers onterecht aan uw organisatie zijn toegerekend. En dat kan betekenen dat u veel geld terug kunt vorderen.

Daarnaast is het verstandig om uw Whk-beschikking te laten controleren en zo nodig bezwaar in te dienen tegen de beschikking. De kans op fouten door de Belastingdienst en/of het UWV is namelijk groot.

Wij kunnen voor uw organisatie bezwaar maken tegen de Whk 2018 en nemen dan vanzelfsprekend de informatie, die voortvloeit uit de uitspraak, mee in het bezwaar Whk 2018. Ook zullen wij, op het juiste moment, de eventuele effecten met terugwerkende kracht voor u oppakken.Wij werken op basis van betalen bij succes, wat inhoudt dat wij pas een factuur sturen voor onze dienstverlening als u een teruggave heeft ontvangen van de belastingdienst. Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen dan staan wij u graag te woord. U kunt bellen met 085-2738109 en vragen naar Rob de Klerk.